rozmiar tekstu

18.11.2019 Spotkanie projektowe

W dniu 18.11.2019 roku w dyrekcji KPN przy ul. Chałubińskiego 23 w Sobieszowie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Muzeum Śląskiego w Görlitz, Karkonoskiego Parku Narodowego i Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków. Tematem spotkania była adaptacja zabytkowych obiektów na nowoczesne cele.
Zagadnienia związane z adaptacją zabytkowych obiektów są wielowymiarowe – mają aspekt historyczny, konserwatorski, architektoniczny, technologiczny, ekonomiczny oraz społeczny.
Mając na uwadze doświadczenia naszego niemieckiego Partnera Muzeum Śląskiego
w adaptacji jednego z najstarszych i najpiękniejszych budynków w Görlitz – renesansowego Pałacu Schönchof na cele wystawiennicze, magazynowe, biurowe
i kulturowe, chcieliśmy porozmawiać o czekającym nas wyzwaniu, trudnościach, jakie możemy napotkać na drodze do realizacji zamierzonego celu oraz korzyściach
i wartościach dodanych tego typu przedsięwzięć.
Adaptacja zabytkowych obiektów dawnego majątku Schaffgotschów w Sobieszowie to dla Karkonoskiego Parku Narodowego ogromne wyzwanie i wielkie przedsięwzięcie. Zniszczone budynki Pałacu Sobieszów, Wielkiej Stajni, Małej Stajni i Spichlerza oraz nieistniejący Budynek Wejściowy i Elektryczna Stodoła  przeobrazić się mają za sprawą modernizacji, przebudowy, remontu i odbudowy w nowoczesne centrum, o zupełnie zmienionej funkcji użytkowej i znaczeniu dla regionu. Planowane Centrum Muzealno-Edukacyjne z jednej strony uchroni istniejące zabytki przed zniszczeniem, z drugiej jednak zupełnie odmieni ich wartość konserwatorską i historyczną.Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” PLSN.01.01.00-02-0139/18 dofinansowane
z Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia.