rozmiar tekstu

29.11.2017 Prace remontowe w pałacu

Trwa remont w naszym pałacu w Sobieszowie. W pierwszym etapie prowadzone są roboty rozbiórkowe. W budynku zlikwidowano m.in. współcześnie wybudowane wewnątrz schody, które nie pasowały do stylu architektonicznego budynku. Planowane jest odtworzenie oryginalnego układu klatki schodowej. Przed pałacem pojawiły się biurowe kontenery, a teren został ogrodzony. Na ogrodzeniu zawieszono tablicę informacyjną budowy (w żółtym kolorze) oraz tablice informujące, że inwestycja jest dofinansowane z dwóch projektów. Oba noszą nazwę „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów”, ale są finansowane w ramach innych poddziałań. Oba projekty dofinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.