rozmiar tekstu

22.12.2020 Ciągniemy do przodu

W budynku Wielkiej Stajni zrealizowaliśmy kolejne ważne etapy prac. W dużej części budynku wykonane zostały już posadzki, rozpoczęto również ocieplanie połaci dachowych. W salach na parterze przeznaczonych pod przyszłą ekspozycję "Klimatyczne Karkonosze" stopniowo pojawiają się tynki ścian i sklepień wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Na zewnątrz budynku ustawiono rusztowania potrzebne do wykonania gzymsu podokapowego z tynku ciągnionego -  sporządzonego wg starych metod murarskich. Do końca roku zostaną zamknięte też roboty dekarskie na Wielkiej Stajni.