rozmiar tekstu

02.06.2017 Spotkanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pałacu

Na początku czerwca odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pałacu. Został on powołany w 2013 roku i obecnie w jego składzie pracują Ivo Łaborewicz, Stanisław Firszt, Wojciech Kapałczyński, Janusz Korzeń, Janusz Wojtas oraz Elizabeth von Küster. Członkowie komitetu informowani są na bieżąco o postępach pałacowej inwestycji i doradzają nam jak realizować poszczególne jej etapy. Dziękujemy!