rozmiar tekstu

Procedura wyłaniania wykonawców

7.01.2020 roku był ostatnim dniem składania ofert przez zainteresowanych wykonawców na cztery zadania związane z realizacją Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów. Przetarg obejmował roboty budowlane Pałacu Sobieszów, Elektrycznej Stodoły – w zakresie konstrukcji oraz paneli fotowoltaicznych, budynku Wielkiej Stajni z Budynkiem Wejściowym i budynek Małej Stajni.
Cztery firmy złożyły swoje oferty w postepowaniu i podlegają obecnie ocenie formalnej i pod kątem prawa zamówień publicznych. Już niebawem okaże się, czy kolejne prace na naszym placu budowy ruszą. Szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć na stronie: https://bip.kpnmab.pl/public/?id=96600