rozmiar tekstu

10.03.2017 Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

10 marca 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach podziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt polega na termomodernizacji budynku Pałacu Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z wymianą systemu ogrzewania oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt projektu to 8 556 087,27 zł, zaś dofinansowanie wynosi 5 170 413,20 zł. Planowany termin realizacji to 31 grudnia 2018 roku.