rozmiar tekstu

20.12.2021 WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO… SOBIESZOWA

W projekcie „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”(Interreg Polska-Saksonia 2014-20) jednym z zadań, które sobie postawiliśmy, było oznakowanie tras prowadzących do powstającego Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego KPN „Pałac Sobieszów”. W zeszłym tygodniu firma, która znaki zaprojektowała i wykonała, dokonała montażu tablic w sześciu wybranych punktach. Znaki są zgodne z wszystkimi przepisami unijnymi oraz polskimi, a w szczególności z ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym.