rozmiar tekstu

07.07.2021 PAŁAC GOTOWY DO ODBIORU

Generalny Wykonawca robót w Pałacu, firma Pre-Fabrykat, zgłosiła gotowość do odbioru obiektu. Nasi pracownicy, inspektorzy nadzoru obu stron oraz konserwator zabytków sprawdzają sukcesywnie jakość wykonanych prac. Na koniec zostanie podpisany protokół odbioru końcowego ze wskazaniem ewentualnych poprawek, które Wykonawca wykona w określonym terminie.