rozmiar tekstu

27.10.2021 PRACE PRZY ELEKTRYCZNEJ STODOLE

Jednocześnie z pracami budowlanymi i montażowymi w Elektrycznej Stodole, prowadzimy działania, które po otwarciu Centrum Muzealno-Edukacyjnego KPN „Pałac Sobieszów” pozwolą nam organizować zajęcia edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii. Do prowadzenia tych zajęć chcemy wykorzystywać instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu Stodoły oraz specjalną tablicę informacyjną, która na bieżąco będzie pokazywać m.in. pomiary stopnia nasłonecznienia, temperatury, a także ilości energii wytworzonej danego dnia przez instalację oraz energii zużytej przez obiekt. Specjalny algorytm obliczy, w jakim stopniu praca instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zaplanowaliśmy również publikację specjalnego zeszytu edukacyjnego „Zielona energia Parku”, który będzie dodatkową pomocą dla edukatora prowadzącego zajęcia promujące ideę OZE.