rozmiar tekstu

22.08.2014 Architekt potrzebny od zaraz

Po wykonaniu niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz oraz uzyskaniu wytycznych konserwatora zabytków mogliśmy ogłosić 14 kwietnia 2014 roku konkurs na koncepcję architektoniczno-rewitalizacyjną naszego Centrum. W terminie składania prac (8 sierpnia 2014 roku) otrzymaliśmy cztery koncepcje konkursowe, wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie prace były ciekawe. Ostatecznie 22 sierpnia 2014 roku ogłosiliśmy zwycięzcę konkursu – Pracownię Architektoniczną 1997 z Poznania. Według nas koncepcja tej firmy jest najbardziej spójna z naszymi oczekiwaniami i potrzebami.