rozmiar tekstu

01.10.2019 Co nas czeka?


„Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”
Ogromną wartością dodaną projektu, poza inwestycją w postaci remontu i przebudowy budynku Małej Stajni w Sobieszowie oraz wyposażenia i odnowienia sali wielofunkcyjnej i wystawy stałej w niemieckim muzeum są zaplanowane działania merytoryczne.
Na początek odbędzie się spotkanie polskich i niemieckich Partnerów z przedstawicielami służb ochrony zabytków z obu państw, aby porozmawiać i wymienić spostrzeżenia na temat adaptacji zabytkowych obiektów na współczesne cele użytkowe (centra kultury, muzea, hotele i in.).
W ramach współpracy powstaną dwie wystawy multimedialne i jedna artystyczna, w których obaj Partnerzy połączą swoje zakresy kompetencji, zasobów wiedzy i personelu. Park przygotuje wystawę multimedialną "Karkonosze" opracowując część przyrodniczą oraz - we współpracy z Muzeum - część kulturową. Muzeum Śląskie w Görlitz natomiast rozszerzy swoją wystawę stałą tematyką związaną ze Śląskiem po 1945 roku, co pozwoli na pełne ukazanie polsko-niemieckiej historii Śląska. W ramach projektu muzeum przygotuje także wystawę czasową „Sztuka w Karkonoszach”, której towarzyszyć będzie katalog.
 
W ciągu dwóch lat realizacji projektu polska i niemiecka publiczność będzie zapraszana na cykl wydarzeń kulturalnych u obu Partnerów. Karkonoski Park Narodowy zorganizuje pięć wydarzeń o charakterze warsztatowym. Wszystkie zaplanowane wydarzenia będą prezentowały przedwojenną, niemiecką historię związaną z regionem Karkonoszy oraz ukazywać będą współczesną, polską kontynuację lub interpretację tego dziedzictwa kulturowego – w jego materialnej i niematerialnej postaci. W ramach spotkań poruszane będą tematy karkonoskich laborantów, tradycyjnego budownictwa Karkonoszy, idei koszul i haftu zachełmiańskiego, kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie oraz kulinariów karkonoskich.
 
Aby przekazywać wiedzę o wspólnym, polsko-niemieckim dziedzictwie Karkonoszy i Śląska chcemy dotrzeć do świadomości młodych mieszkańców pogranicza. Dlatego obaj Partnerzy zaprosili do udziału w projekcie polską i saksońską młodzież – na warsztaty i geocaching w Gőrlitz oraz na wycieczki w Karkonosze. Zadbamy także o to, aby turyści i mieszkańcy poruszający się na trasie między siedzibami obu Partnerów bez problemu trafili w obu kierunkach – na trasie między Sobieszowem a Gőrlitz umieszczone zostaną tablice informacyjne zachęcające do odwiedzenia zabytkowych obiektów po obu stronach granicy.
Przed nami wiele spotkań, pracy, organizacji i wydarzeń. Cieszymy się, że będzie tak wiele okazji do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i informacji. O efektach naszej współpracy będziemy informować na bieżąco.
Projekt „Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020