rozmiar tekstu

30.03.2020 Możemy już oficjalnie zakomunikować, że mamy podpisane dwie nowe umowy z wykonawcą robót budowlanych!

Możemy już oficjalnie zakomunikować, że mamy podpisane dwie nowe umowy z wykonawcą robót budowlanych!
Firma PRE-FABRYKAT 23 marca podpisała z Karkonoskim Parkiem Narodowym dwa kontrakty. Umowy obejmują kontynuację remontu budynku Pałacu oraz remont Domu Ogrodnika, a także adaptację budynku Wielkiej Stajni wraz z Budynkiem Wejściowym. Oba przedsięwzięcia finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Poza tym nadal trwają prace nad parkingiem Park&Run, równolegle do nich trwa przebudowa pętli autobusowej przy ul. Cieplickiej przez Miasto Jelenia Góra – głównego beneficjenta projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego Karkonoski Park Narodowy jest partnerem.. Ponadto kontynuowane są prace nad sieciami zewnętrznymi, które dofinansowuje WFOŚiGW we Wrocławiu. Ten etap prac zakończymy jesienią tego roku.
Krótko mówiąc – dzieje się! Cieszymy się z pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i mamy nadzieję, że wkrótce wybierzemy wykonawcę na kolejne etapy prac, związanych z budynkiem Małej Stajni oraz Elektrycznej Stodoły.