rozmiar tekstu

31.10.2022 KRAJOBRAZ KARKONOSZY

Redakcja Kwartalnika Karkonosze pracuje już nad ostatnim w tym roku, czwartym numerem czasopisma. My zachęcamy jednak do zajrzenia do bieżącego wydania. "Trójka" poświęcona jest w całości zagadnieniom krajobrazu kulturowego i tradycyjnej architektury Karkonoszy. Swoimi opiniami i wnioskami podzielili się liczni specjaliści. Warto przeczytać, wiedzieć i patrzeć na zmiany zachodzące dookoła.
Szczegóły dotyczące kwartalnika i informacje, jak i gdzie można go nabyć dostępne na naszej stronie internetowej:
https://kpnmab.pl/pismo-karkonosze