rozmiar tekstu

12.04.2022 CZAS NA ŚCIEŻKĘ WOKÓŁ PAŁACU

Podpisaliśmy umowę na realizację ścieżki edukacyjnej wokół pałacu w Sobieszowie z firmą Steinbudex ze Świdnicy. W ramach ścieżki zagospodarowany zostanie teren w bezpośrednim sąsiedztwie budynku pałacowego i Domu Ogrodnika. Powstaną alejki spacerowe, oświetlenie, mała architektura i przede wszystkim edukacyjne wyposażenie ścieżki nawiązujące do wystawy stałej, która już powstaje na parterze Pałacu. Na efekty trzeba będzie poczekać do października, wykonawca ma 6 miesięcy na wywiązanie się z umowy.