rozmiar tekstu

01.04.2019 Mała Stajnia odzyska swą dawną świetność

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. podczas kolejnego posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej wspierające atrakcyjność turystyczną w regionie oraz rozwój współpracy instytucji z obu stron granicy. Wśród zatwierdzonych znalazł się nasz projekt dotyczący rewitalizacji Małej Stajni w Pałacu w Sobieszowie (Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe). Partnerem Karkonoskiego Parku Narodowego jest Muzeum Śląskie w Görlitz. Realizacja projektu pozwoli na kompleksową rewitalizację budynku Małej Stajni, jego udostępnienie na cele nowoczesnego centrum z salą multimedialną, organizację wystaw stałych i czasowych oraz realizacje programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej z Jeleniej Góry i Göerlitz. Wysokość dotacji to 2 336 029,74 euro.