rozmiar tekstu

14.11.2019 Dobre wiadomości

Możemy przekazać dobre wieści z placu budowy naszego Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Sobieszowie. W ramach ogłoszonych przetargów wyłonionych zostało dwóch wykonawców – na wykonanie sieci zewnętrznych całego przedsięwzięcia oraz na wykonanie parkingu Park&Run przy budynku Wielkiej Stajni.
Kolejne rozstrzygnięcia przewidziane są już wkrótce. Ogłoszony jest przetarg na cztery zadania, czyli na kontynuację remontu Pałacu Sobieszów z Domem Ogrodnika, wykonanie Elektrycznej Stodoły, remont i adaptację budynku Wielkiej Stajni i Małej Stajni oraz odbudowę Budynku Wejściowego. Szczegóły znajdują się tu: https://bip.kpnmab.pl/public/?id=108162
Na składanie ofert jest czas do 3.12.2019 roku. Mamy nadzieję, że Nowy Rok rozpoczniemy podpisaniem kolejnych umów z wykonawcami i przekazaniem placu budowy CME.