rozmiar tekstu

01.09.2019 Umowa na małą stajnię podpisana!

Już wkrótce, jesienią tego roku, rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia. Partnerem Karkonoskiego Parku Narodowego po stronie niemieckiej jest Muzeum Śląskie w Gőrlitz. Wspólną płaszczyzną obu instytucji jest ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska i Karkonoszy.
Przed nami stoi wyzwanie, które udało się już w latach 90. XX wieku zrealizować Muzeum Śląskiemu – zaadoptowanie zabytkowych obiektów na współczesne, zupełnie odmienne od pierwotnych cele. Niemiecki partner podzieli się z nami swoimi doświadczeniami w niełatwym przedsięwzięciu, jakim był remont i adaptacja renesansowego pałacu miejskiego Schőnhof w Gőrlitz na cele muzeum – z salami wystawienniczymi, magazynami zbiorów, zapleczem biurowym i technicznym.
Liczymy na to, że wsparcie doświadczonego Partnera pomoże nam w tym wyzwaniu i Centrum Muzealno-Edukacyjne w Sobieszowie w zabytkowych obiektach dawnej ordynacji majątku Schaffgotschów będzie miejscem spełniającym wymagania współczenych odbiorców.
W ramach projektu przewidzianych jest sporo działań merytorycznych, ale o tym juz następnym razem....
 
Projekt „Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020