rozmiar tekstu

Projekty

​​
​Projekty w realizacji
 1. Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” Zobacz »

 2. Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Wspólne podejście do zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym” Zobacz »

 1. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (2.4)- etap1   Zobacz »

 2. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (1.3.1)   Zobacz »

 3. "MaGICLandcapes" - Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes- Zarządzanie Zieloną Infrastrukturą w krajobrazach Europy Środkowej  Zobacz »

 4. Mikroprojekt „INTERAKTYWNA WYSTAWA - KARKONOSZE WIRTUALNIE I NA DOTYK” (CZ.11.2.45/0.0/16_012/0000601) Zobacz »

 5. Centrum Edukacyjno- Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (2.4)- etap2 Zobacz »

 6. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap V Zobacz »

 1. Owce na wypasie czyli ochrona najcenniejszych ekosystemów łąkowych Zobacz »

 2. Ograniczenie antropopresji na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego Zobacz »

 3. Wydawnictwa Karkonoskiego Parku Narodowego - dodruk 17 książek, 1 mapy i 3 książek dla dzieci popularyzujących przyrodę KPN Zobacz »

 4. Uruchomienie i realizacja programów badawczych w ramach Stacji Bazowej ZMŚP Zobacz »
 1. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów (NFOŚiGW, 2.4, 15%) Zobacz »

Projekty zrealizowane
 1. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym Zobacz »

 2. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap I Zobacz »

 3. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap II Zobacz »

 4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap III Zobacz »

 5. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap IV Zobacz »

 6. TransEcoNet- Transnational Ecological Networks in Central Europe Zobacz »

 7. Wzmocnienie współpracy transgranicznej w edukacji ekologicznej KPN i KRNAP Zobacz »

 8. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych Zobacz »

 9. Bezpieczne Karkonosze Zobacz »

 10. Karkonosze w INSPIRE Zobacz »

 11. Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN Zobacz »

 12. Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN Zobacz »

 13. Żywy Bank Genów Zobacz »

 14. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

 15. Jedne góry, jedne lasy Zobacz »

 16. Odnowa w środowisku - "czarny trójkąt" nabiera kolorów Zobacz »

 17. Comenius viridis Zobacz »

 18. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w KPN - etap II Zobacz »

 19. Fauna Karkonoszy Zobacz »

 1. Ochrona różnorodności biologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego Zobacz »

 2. Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego

 3. Wydanie 2 i dodruk 1 publikacji popularyzujących przyrodę Karkonoszy Zobacz »

 4. 55 lat Karkonoskiego Parku Narodowego dla przyrody i regionu Zobacz »

 5. Ochrona ekosystemów lądowych KPN przed pożarami i skutkami innych zjawisk klęskowych poprzez zakup dwóch pojazdów patrolowych z funkcją p. poż. Zobacz »

 6. Comenius viridis Zobacz »

 7. „Karkonosze” Zobacz »

 8. Bądź eko z Karkonoskim Parkiem Narodowym Zobacz »

 9. IX. Międzynarodowa Konferencja "Geoekologiczne Problemy Karkonoszy" Zobacz »

 1. Wykup działki rolno-leśnej w celu poprawy stanu siedlisk chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz odtworzenia ekosystemów nieleśnych w Karkonoskim Parku Narodowym Zobacz »

 2. Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływujących bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego Zobacz »

 3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów Zobacz »

 4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III Zobacz »

 5. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów Zobacz »

 1. Fundusz Leśny 2012 r. Zobacz »

 2. Fundusz Leśny 2013 r. Zobacz »

 3. Fundusz Leśny 2014 r. Zobacz »

 4. Fundusz Leśny 2015 r. Zobacz »

 5. Fundusz Leśny 2016 r. Zobacz »

 6. Fundusz Leśny 2017 r.

  Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze realizuje dwie umowy:

  - nr EZ.0290.1.14.2017 na kwotę 489832,61 zł

  - nr EZ.0290.1.15.2017 na kwotę 3484857,95 zł

  dofinansowane ze środków Państwowego Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe - środki funduszu leśnego.

​​
 1. TAURON Polska Energia sadzi drzewa Zobacz »