rozmiar tekstu

Partner Karkonoskiego Parku Narodowego


PO EWT Polska-Czechy 2014-2020
Interreg V-A Republika Czeska – Polska
„Partner Karkonoskiego Parku Narodowego”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066
współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Głównym celem projektu jest aktywne przystąpienie do rozwiązania problemu odpadków w Karkonoszach, które zostanie osiągnięte dzięki zbudowaniu sieci partnerów składających się z instytucji prywatnych i publicznych działających w regionie.
Realizacja projektu zwiększy intensywność współpracy Dyrekcji KRNAP i KPN, podmiotów prywatnych i publicznych oraz gości, w celu zapewnienia trwałego rozwoju terenów przygranicznych.
Działania kluczowe współfinansowane w ramach projektu:
- Czyste Karkonosze
- Ambasador Karkonoskiego Parku Narodowego
- Wydawnictwo Czasopisma Sudetów Zachodnich „Karkonosze”

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066
Czas realizacji projektu: 1.04.2018 – 31.03.2020
Całkowita wartość projektu: 351 946,62 euro (w tym Správa Krkonošského národního parku: 277 950,77 euro, Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze: 73 995,85 euro)