rozmiar tekstu

Wydanie 2 i dodruk 1 publikacji popularyzujących przyrodę Karkonoszy

 

Karkonoski Park Narodowy stanowi swoiste laboratorium przyrody. Tereny objęte ochroną ścisłą nie podlegały ingerencji człowieka od ponad czterdziestu lat. Naukowcom daje to możliwość obserwowania naturalnych procesów w ekosystemach oraz śledzenia ich zmian. Co roku w Karkonoszach realizowanych jest kilkadziesiąt tematów badawczych. Badania przyczyniają się do powiększania zasobów wiedzy na temat przyrody tych gór oraz do wypracowania efektywnych strategii jej ochrony. Doskonałą okazją do podsumowania i promocji wiedzy na temat Karkonoszy jest 55-lecie powstania Karkonoskiego Parku Narodowego, które przypada na 2014 rok.
 
Aby więc efektywnie wykorzystać i zaprezentować wyniki badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym oraz wypełnić przedstawione powyżej potrzeby odbiorców, wykorzystując jednocześnie okazję w postaci 55-lecia KPN, zaplanowano do realizacji projekt edukacyjny „Wydanie 2 i dodruk 1 publikacji popularyzujących przyrodę Karkonoszy”, polegający na wydaniu 1 książki, 1 publikacji multimedialnej oraz dodruku 1 monografii. Czas realizacji projektu zaplanowano na drugie półroczne 2014 roku. Kadra Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz osoby zaproszone do współpracy przy projekcie, zapewnią wysoki poziom merytoryczny projektu.
 
Przygotowane zostaną następujące publikacje:
  1. Publikacja multimedialna „Karkonoska symfonia pogody”
  2. Książka „Przemiany lasów w KPN w okresie ostatnich 25 lat"
  3. Monografia „Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego”
 
Czas realizacji zadania zaplanowano od 1.06.2014 do 30.09.2014.
 
Wartość zadania: 146795,00 zł
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 127800,00 zł
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
www.fos.wroc.pl