rozmiar tekstu

Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne

     ​
„Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne” – umowa o dofinansowanie nr 016-PP-2022-0 w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 
„Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne”
„Dostępne parki przyrodnicze” grant w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, UMOWA nr 016-PP-2022-0
 
Celem projektu jest poprawa dostępności Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) dla Osób z Niepełnosprawnościami (OzN). Wzmocnienie dostępności dla OzN będzie realizowane zgodnie z Modelem dostępnego parku przyrodniczego (Model) w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym, edukacyjno-społecznym. Aby go osiągnąć zaplanowano szereg następujących działań:
  1. Przeprowadzenie audytu dostępności ex-ante w zakresie: dostępności stron internetowych KPN pod względem zgodności ze standardem WCAG 2.1.46,
  2. Przygotowanie planu wdrażania do wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie dostępności strony internetowej i szlaków turystycznych - na podstawie audytu wytypowanie wybranych szlaków do adaptacji Modelu w zakresie ich dostępności dla OzN w zależności od formy turystyki;
  3. Szkolenia dla pracowników KPN w odniesieniu do osób ze szczególnymi potrzebami;
  4. Zakup wózków dla osób mających problemy z poruszaniem się oraz dla dzieci;
  5. Dostosowanie pulpitów edukacyjnych na ścieżce Wilcza Poręba do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących poprzez produkcję tyflografik (tyflopulpitów) z treściami informacyjnymi i edukacyjnymi;
  6. Zapewnienie sprzętu ratowniczego AED w obiektach na terenie KPN (punkty kasowe, ośrodki edukacyjne, wybrane schroniska turystyczne);
  7. Dostosowanie ekspozycji multimedialnych w ośrodkach do potrzeb OzN w zakresie sprzętu -wymiana rzutników, wykonanie panoram wielkoformatowych z KPN z audiodeskrypcją w CI KPN;
  8. Zapewnienie obudowy dydaktycznej na potrzeby dedykowanych zajęć edukacyjnych (zestawy multisensoryczne, teczki edukacyjne).
  9. Zakup sprzętu skitourowego dla pracowników KPN do wycieczek skitourowych jako pilotażowego sposobu zwiedzania parku przez OzN.
Wartość ogólna grantu w wysokości 489 800,00 zł, finansowanego: ze środków europejskich w kwocie 461 832,42 zł oraz ze środków współfinansowania krajowego w kwocie: 27 967,58 zł.
Termin realizacji projektu: 30.06.2023 r.