rozmiar tekstu

Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
Śląsk - wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
Umowa nr PLSN.01.01.00-02-0139/18-00
 
Projekt ma na celu wspieranie atrakcyjności turystycznej w regionie oraz rozwój współpracy instytucji z obu stron granicy. Partnerem Karkonoskiego Parku Narodowego jest Muzeum Śląskie w Görlitz.
Podstawowym celem projektu jest zachowanie, ochrona i udostępnienie dziedzictwa naturalnego i kulturowego Śląska. Aby go osiągnąć, zaplanowano szereg działań o charakterze kulturowym, naukowym i edukacyjnym, m. in:
  1. Przebudowa i remont budynku Małej Stajni w Sobieszowie na cele nowoczesnego centrum z salą multimedialną, gdzie odbywać się będą konferencje, wydarzenia kulturalne i wystawy,
  2. Odnowienie i wyposażenie wystawy stałej i sali wielofunkcyjnej w Muzeum Śląskim w Görlitz,
  3. Wymiana doświadczeń w zakresie adaptacji zabytkowych budynków na nowe cele po polskiej i po niemieckiej stronie granicy,
  4. Oznakowanie trasy Jelenia Góra - Görlitz i Görlitz - Jelenia Góra tablicami informacyjnymi w celu skierowania ruchu turystycznego do obu miejscowości,
  5. Dwie wystawy multimedialne: Karkonosze i Śląsk po 1945 roku oraz ich prezentacja w Sobieszowie i Görlitz,
  6. Organizacja wystawy artystycznej Sztuka w Karkonoszach wraz z katalogiem w niemieckim muzeum,
  7. Wycieczki młodzieży z saksońskich szkół w Karkonosze,
  8. Wyjazdy polskiej młodzieży szkolnej do Görlitz z warsztatami i geocachingiem,
  9. Cykl wydarzeń kulturalnych u obu Partnerów, nawiązujących do historii i tradycji Śląska.
Wartość ogólna projektu: 2 860 543,39 euro
Wartość dofinansowania: 2 095 822,69 euro w tym dla Karkonoskiego Parku Narodowego: 1 451 048,39 euro, dla Muzeum Śląskiego w Görlitz: 644 774,30 euro
Termin realizacji projektu: 30.09.2022 r.


W przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, Instytucja Zarządzająca prosi o informację. W celu ułatwienia kontaktu oraz dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia: nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl."