rozmiar tekstu

Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap IV


 
Projekt o numerze 363/12 z zakresu działania 5.1.3 „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów” ma na celu ochronę najcenniejszych ekosystemów, znajdujących się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, poprzez modernizację następujących szlaków i obiektów:
 • szlaku czarnego (granica KPN – Sowia Przełęcz)
 • szlaku żółtego (Polana – Pielgrzymy)
 • szlaku niebieskiego (granica KPN – Przełęcz pod Śmielcem)
 • szlaku żółtego (Droga Urszuli – schronisko Nad Łomniczką)
 • szlaku zółtego (Budniki – Skalny Stół)
 • szlaku niebieskiego (Okraj – Czoło)
 • strefy wypoczynkowej na Polanie
Działania podejmowane w ramach projektu:
 • zabudowa przeciwerozyjna szlaków turystycznych i ich bezpośredniego sąsiedztwa;
 • przeciwdziałanie wydeptywaniu cennych zbiorowisk roślinnych
 • odtworzenie właściwego składu gatunkowego przekształconych zbiorowisk;
 • ograniczenie występowania roślin synantropijnych;
 • wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin;
 • edukacja ekologiczna;
 • zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.
 
„Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap IV” - wartość projektu 3 945 626,20 PLN; wartość dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 353 782,27 PLN.
 
Strona internetowa Programu Infrastruktura i Środowisko