rozmiar tekstu

Projekty

​Projekty w realizacji

 

1. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów (2.4)    
2.  Owce na wypasie czyli ochrona najcenniejszych ekosystemów łąkowych 3.  Ograniczenie antropopresji na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego
Projekty zrealizowane

 
 1. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym

 2. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap I

 3. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap II

 4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap III

 5. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Etap IV

 6. TransEcoNet- Transnational Ecological Networks in Central Europe

 7. Wzmocnienie współpracy transgranicznej w edukacji ekologicznej KPN i KRNAP

 8. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

 9. Bezpieczne Karkonosze

 10. Karkonosze w INSPIRE

 11. Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN

 12. Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN

 13. Żywy Bank Genów

 14. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

 15. Jedne góry, jedne lasy

 16. Odnowa w środowisku - "czarny trójkąt" nabiera kolorów

 17. Comenius viridis

 18. Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w KPN - etap II

 19. Fauna Karkonoszy

     
 1. Ochrona różnorodności biologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego

 2. Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego

 3. Wydanie 2 i dodruk 1 publikacji popularyzujących przyrodę Karkonoszy

 4. 55 lat Karkonoskiego Parku Narodowego dla przyrody i regionu

 5. Ochrona ekosystemów lądowych KPN przed pożarami i skutkami innych zjawisk klęskowych poprzez zakup dwóch pojazdów patrolowych z funkcją p. poż.

 6. Comenius viridis

 7. Uruchomienie i realizacja programów badawczych w ramach Stacji Bazowej ZMŚP

 8. „Karkonosze”

 9. Bądź eko z Karkonoskim Parkiem Narodowym

 10. IX. Międzynarodowa Konferencja "Geoekologiczne Problemy Karkonoszy"

 
 
 1. Wykup działki rolno-leśnej w celu poprawy stanu siedlisk chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz odtworzenia ekosystemów nieleśnych w Karkonoskim Parku Narodowym

 2. Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływujących bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego

 3. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów

 4. Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego – etap III

 5. Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów

   
 1. Fundusz Leśny 2012r.

 2. Fundusz Leśny 2013r.

 3. Fundusz Leśny 2014r.

 4. Fundusz Leśny 2015r.

 5. Fundusz Leśny 2016r.

TAURON Polska Energia sadzi drzewa