rozmiar tekstu

Zasady udostępniania

Zasady udostępniania Karkonoskiego Parku Narodowego od dnia 20 kwietnia 2020  w celach turystycznych, rekreacyjnych, sportowych 

 1. Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: piesza, rowerowa.
 2. W związku z epidemią SARS-CoV-2 turystykę pieszą i rowerową należy uprawiać z  zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa ze względu na  ryzyko zakażenia SARS-CoV-2:
  2.1 zasłonięcie ust i nosa w miejscach gdzie gromadzą się osoby, przy punktach pobierania opłat;
  2.2 zachowanie odległości między osobami nie mniej niż 2 m, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad (1) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, (2) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia
  2.3 zakaz gromadzenia się w miejscach udostępnionych do uprawiania turystyki, aby nie narażać się na ryzyko zachorowania,
  2.4 unikanie kontaktu z barierami i ogrodzeniami bez zabezpieczenia lub dezynfekcji rąk, ze względu na  ryzyko zakażenia (bariery i ogrodzenia nie są dezynfekowane).
 3. Turystyka piesza indywidualna jest powszechna, może odbywać się całorocznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem ich przebiegów zimowych oraz odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym oraz ze względu na epidemię SARS-CoV-2.
 4. Turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu rowerowego.
 5. Uprawianie innych form rekreacji (marszobiegi, nordic walking, nartorolki) może odbywać się na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio przygotowanych i oznakowanych.
 6. Uprawianie sportów ekstremalnych jak paralotniarstwo i szkolenia w poruszaniu się w trudnych warunkach terenowych, a także organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na wybranych szlakach turystycznych, odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych i finansowych.
 7. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej,  rowerowej pokrywa się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają turyści piesi.
 8. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone wyłącznie w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca). 
 9. Filmowanie i fotografowanie ze szlaków turystycznych jest powszechne i bezpłatne, spoza  miejsc dostępnych dla wszystkich odbywa się na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych, i może być odpłatne.
 10. Na niektóre szlaki można wprowadzać psa tylko na smyczy, właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie, w tym za konieczność noszenia kagańca.
 11. Turysta winien poruszać się po terenach Karkonoskiego Parku Narodowego zawsze z poszanowaniem zasad ochrony przyrody i w miarę możliwości zabierać swoje śmieci ze sobą (jeśli to nie jest możliwe zostawić odpady w koszach do tego przeznaczonych lub w schroniskach).
 12. Turysta winien wykupić bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego. Bilety są dostępne w punktach sprzedaży przy głównych szlakach wejściowych do KPN lub za pośrednictwem strony internetowej. Opłat nie pobiera się m.in. od dzieci w wieku do lat 7, mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba oraz członków rodziny wielodzietnej, opłata ulgowa przysługuje uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej.
 
Szczegóły znajdziesz na:
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych rekreacyjnych i sportowych
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych
Zarządzenie Nr 10/2020 zmieniające zarządzenie nr 1/2019 sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
Zarządzenie Nr 33 /2018 Dyrektora KPN z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie opłat za wstęp do KPN oraz udostępnianie obszaru KPN
Platforma sprzedaży biletów online
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Polsko-czeski Geoportal Karkonoszy