rozmiar tekstu

Zasady udostępniania

1. Udostępnianie obszaru Parku do celów turystycznych rekreacyjnych i sportowych stwarza warunki do wypoczynku, rekreacji ruchowej, poprawy wydolności organizmu poprzez uprawianie sportu. Przebywanie w środowisku leśnym, na obszarze górskim wiąże się z występowaniem naturalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi ze strony sił przyrody takich jak: 
a) zjawiska atmosferyczne w szczególności silny wiatr, burze i wyładowania atmosferyczne, intensywny deszcz i inne rodzaje opadów atmosferycznych, niskie temperatury
b) oblodzenie szlaków, lawiny śnieżne, zawieje śnieżne,
c) osuwanie się kamieni, głazów i gruntu w wyniku naturalnych procesów erozyjnych,
d) łamanie się drzew, konarów i gałęzi w wyniku wiejących wiatrów, szadzi, okiści, 
e) łamanie się drzew, konarów i gałęzi w wyniku naturalnych procesów starzenia się i rozpadu drzewostanów,
f) obecność niebezpiecznych gatunków zwierząt i trujących roślin.
2. Decyzje dotyczące wejścia na teren Karkonoskiego Parku Narodowego turysta indywidualny podejmuje samodzielnie, w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronach internetowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Grupy Karkonoskiej GOPR oraz w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Turystyka piesza indywidualna jest powszechna, może odbywać się przez cały rok, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem ich przebiegów zimowych oraz odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym oraz z powodu epidemii. 

4. Turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych oraz z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:
a. zachowanie odległości między osobami nie mniej niż 2 m;
b. limit przemieszczających się osób to maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem członków rodzin);
c. ograniczaniem wyjść turystycznych do niezbędnego minimum; 
d. zakazem gromadzenia się w miejscach udostępnionych do uprawiania turystyki; 
e. zakazem przebywania w obrębie tzw. stref wypoczynkowych ze względu na  ryzyko zakażenia COVID-19;

5. Uprawianie innych form rekreacji (marszobiegi, nordic walking, nartorolki) może odbywać się na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio przygotowanych i oznakowanych.

6. W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zabrania się turystyki zorganizowanej.

7. Uprawianie sportów ekstremalnych jak paralotniarstwo i szkolenia w poruszaniu się w trudnych warunkach terenowych, a także organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na wybranych szlakach turystycznych, odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych i finansowych.

8. Filmowanie i fotografowanie ze szlaków turystycznych jest powszechne i bezpłatne, spoza  miejsc dostępnych dla wszystkich odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych i może być odpłatne.

9. Na niektóre szlaki można wprowadzać psa tylko na smyczy, właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie, w tym za konieczność noszenia kagańca.

10. 
Turysta winien poruszać się po terenach Karkonoskiego Parku Narodowego zawsze z poszanowaniem zasad ochrony przyrody i zabierać swoje śmieci ze sobą.

11. 
Turysta winien wykupić bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego. Bilety są dostępne za pośrednictwem strony internetowej. Opłat nie pobiera się m.in. od dzieci w wieku do lat 7, mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba oraz członków rodziny wielodzietnej, opłata ulgowa przysługuje uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej.
 
Szczegóły znajdziesz na:
Zarządzenie Nr 10/2020 zmieniające zarządzenie nr 1/2019 sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie udostępniania KPN do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
Zarządzenie Nr 33 /2018 Dyrektora KPN z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie opłat za wstęp do KPN oraz udostępnianie obszaru KPN
Platforma sprzedaży biletów online
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Polsko-czeski Geoportal Karkonoszy