rozmiar tekstu

Najczęsciej zadawane pytania

Czy jeśli kupiłam/kupiłem bilet wstępu do Parku, mogę tego samego dnia wejść w dwóch, trzech różnych miejscach na teren KPN?

Tak. Bilet wstępu obowiązuje na terenie całego Parku Narodowego, niezależnie gdzie został zakupiony. Opłata obejmuje również zwiedzanie Wodospadu Szklarki, ale uwaga! ....nie Wąwozu Kamieńczyka.

Czy jeśli kupiłem/kupiłam bilet do Wąwozu Kamieńczyka, mogę z nim wejść do Parku?

Nie. Bilet do Wąwozu Kamieńczyka jest osobną opłatą. Jest to miejsce, które wymaga szczególnej troski, aby każdy mógł bezpiecznie cieszyć się urokiem wodospadu, potrzebuje więc środków na jego zabezpieczenie. Regularnie kontrolowane są skalne zbocza Wąwozu, zabezpieczenia chroniące przed odpadającymi skałami: barierki i podesty. Zima wymaga stałej pracy przy usuwaniu oblodzenia. Każdy turysta otrzymuje też kask, bez którego nie można wejść do Wąwozu. Pozostała część Parku objęta jest osobnym biletem wstępu.

Co się stanie, jeżeli wejdę do Parku bez biletu, bo kasa biletowa nie będzie czynna? Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje?

Już od pewnego czasu, można kupić bilety on-line, na stronie www.eparki.pl, więc jest to najlepsza alternatywna możliwość zakupu biletu, niezależnie od pory dnia. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy kupić bilet w innych miejscach, nie tylko przy wejściu na szlaki. Pozostaje jeszcze możliwość zakupu biletów od Straży Parku, nasi strażnicy są uprawnieni do sprzedaży biletów w terenie, także spotykając ich na szlaku, możesz poprosić o bilet.

Jakim dowodem poprzeć uprawnienia do zwolnienia z opłaty za wstęp do KPN?

Jeśli jesteś mieszkańcem jednej z gmin przyległych do Parku, zapewne posiadasz dowód osobisty, w którym jest informacja o tym, że wystawił go wójt jednej z gmin, albo prezydent miasta. Jeśli nie masz dowodu z miejscowym adresem, możesz zdobyć poświadczenie zameldowania. W innym wypadku obowiązuje Cię zakup biletu wstępu do Parku.
Pamiętaj, że twoje dziecko, przed ukończeniem siedmiu lat, ma wolny wstęp. Również, jeśli posiadasz Kartę Dużej Rodziny – wchodzicie za darmo.

Czy można wędrować w Parku po zmroku?

Nie powinieneś wychodzić na szlak, jeśli nie jesteś pewien, czy dotrzesz do schroniska lub miejsca noclegu przed zmrokiem. Nasze przepisy nie zezwalają, ze względów bezpieczeństwa, na poruszanie się po terenie parku po zmroku. Wyjątkiem są odcinki szlaków prowadzących do schronisk lub do miejscowości przy granicy z Parkiem, którymi dotrzesz do miejsca noclegu. Dla własnego bezpieczeństwa zaplanuj trasę tak, by na szlaku nie zastała Cię noc.

Czy po czeskiej stronie też muszę mieć bilet wstępu?

Nie. Nasi sąsiedzi nie wprowadzili opłat za wstęp. Możesz śmiało przechodzić na stronę czeską w czasie swojej wędrówki.

Czy można latać „dronem” nad terenem Karkonoskiego Parku Narodowego?

Niestety, nie jest to możliwe. Tereny Parków Narodowych w przepisach prawa (m.in. dot. lotnictwa cywilnego) ograniczają ruch powietrzny nad terenami chronionymi do pewnej wysokości nad poziomem gruntu, czyli w KPN do wys. ok. 2600 m.n.p.m. Karkonoski Park Narodowy objęty jest strefą R13 gdzie obowiązuje pułap FL85. Przepisy dot. lotów dronami reguluje m.in.:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.)
R — (Restricted Area) strefa ograniczeń, obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;
Dokładniejsze informacje, na przykład tu: http://dobas.art.pl/blog/latamy/
http://www.swiatdronow.pl/ogloszono-tresc-nowego-rozporzadzenia-ws-dronow

Czy i gdzie można jeździć rowerem na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego?

Turystyka rowerowa jest możliwa na terenie KPN, jednak może odbywać się na niektórych drogach leśnych. Są to:
1. Szlak czerwony do Schroniska nad Łomniczką,
2. Droga Urszuli do Betonowego Mostu,
3. Szlak niebieski na Przełęcz Karkonoską i do schroniska Odrodzenie,
4. Rejon Jagniątkowa - I. Droga Sudecka - od potoku Sopot do potoku Brocz.

Czy jest możliwe uzyskanie zgody na wjazd do KPN, żeby np. wykonać zdjęcia ślubne, wwieźć osobę starszą...?

Proszę sobie wyobrazić, z czym wiąże się wydanie pozwolenia na wjazdy autami prywatnymi. Wiele osób pyta o taką możliwość, jednak ograniczenia w tej kwestii nakłada na Park ustawodawstwo o ochronie przyrody. Kilka najprostszych powodów to: zagrożenie potrąceń pieszych turystów i rowerzystów, dzikich zwierząt; hałas i zanieczyszczenie spalinami, olejami, toksycznymi płynami; awarie i trudność w usuwaniu pojazdów uszkodzonych - blokady szlaków; rozjeżdżone szlaki, uszkodzone elementy infrastruktury turystycznej (drewniane umocnienia skarp, potykacze drewniane, bariery zabezpieczające itp.); konieczność ciągłych kontroli - Straż Parku nie mogłaby wypełniać wielu innych obowiązków. Ograniczenia natomiast dotyczą również i nas, jako Gospodarzy, a także tych, których obejmują wyjątki ustawowe. Pracownicy Parku jak i właściciele schronisk, mają ograniczone liczby i/lub godziny wjazdów, tak, by omijać tę część dnia, kiedy turystów korzystających ze szlaków
jest najwięcej. Szlak ma bowiem służyć aktywnemu wypoczynkowi w jak najlepszych i najzdrowszych warunkach.