rozmiar tekstu

Opłaty za wstęp i udostępnianie

​​

Informacje o opłatach, ulgach, zwolnieniach z opłat za wstęp i udostępnianie KPN reguluje Zarządzenie - więcej informacji na stronie: https://kpnmab.pl/warunki-udostepniania

Opłaty za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego

RODZAJ OPŁATA NORMALNA
OPŁATA ULGOWA
 
Jednodniowa indywidualna
 
8,00 zł
 
4,00 zł

Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
7,00 zł
 
3,50 zł

Trzydniowa indywidualna

20,00 zł

10,00 zł

 


 
Komu przysługują ulgi w opłacie za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego?
Opłat za wstęp do Parku nie pobiera się od:
1. dzieci w wieku do lat 7
2. osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych
3. uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w KPN w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku
4. mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba
5. członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
 
Opłatę za wstęp na teren Parku w wysokości 50% stawki opłaty pobiera się od:
1. uczniów szkół i studentów
2. emerytów i rencistów
3. osób niepełnosprawnych
4. żołnierzy służby czynnej
Uwaga! Bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego nie upoważniają do wejścia do Wąwozu Kamieńczyka. 

Opłaty za udostępnianie Karkonoskiego Parku Narodowego - Wąwóz Kamieńczyk

 

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA NORMALNA

OPŁATA ULGOWA

 
Jednorazowa indywidualna
 
 
8,00 zł
 
 
4,00 zł
 
Jednodniowa dla uczestników grup z przewodnikiem górskim sudeckim
 
 
7,00 zł
 
3,50 zł
 
 

 

Udostępnianie obszaru Kopy i Złotówki - Karpacz

W cenę biletu na wjazd koleją linową lub wyciągami narciarskimi Kompleksu narciarskiego Kopa i Hali Złotówka wliczona jest opłata za udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego.
Opłat za udostępnianie części KOPY i Złotówki do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych nie pobiera się (nie są wliczone w cenę biletów) od osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
a) bilet na wjazd i zjazd, wjazd, karnet jednodniowy, karnet 3-godzinny, karnet 2-godzinny:  3,50 zł + VAT
b) bilet jednorazowy na wjazd kolejką 2-osobową dla narciarzy „Liczykrupa”: 0,35 zł + VAT
UWAGA! Nie jest wymagana zgoda na wjazd pojazdów poruszających się ulicą Turystyczną na odcinku ul. Olimpijska – Dolna Stacja wyciągu na Kopę, celem dowiezienia bądź zwiezienia os. niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 

Udostępnianie Parku do celów rekreacyjno-sportowych

1. Udostępnianie Kopy do celów sportowych (miejsce startu dla paralotniarzy) – 20 zł. Wniosek do pobrania tu.
2. 
Udostępnianie do celów sportowych, w zakresie szkoleń w poruszaniu się w trudnych warunkach zimowych, obszarów: 
a) w Kotle Małego Stawu od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników,
b) w Wielkim Śnieżnym Kotle od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma
– opłata jednodniowa indywidualna 20 zł.
3. Udostępnianie do celów sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu organizacji imprez biegowych - opłata jednodniowa indywidualna 10 zł od każdego uczestnika ujętego w limicie uczestników.
4. Udostępnianie do celów rekreacyjno-sportowych szlaków turystycznych, dróg wewnętrznych w celu organizacji imprez rowerowych - opłata 20 zł od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy przez obszar ochrony ścisłej Parku, 10 zł od każdego uczestnika w przypadku przebiegu trasy w całości przez obszar ochrony czynnej.

Miejsca sprzedaży biletów

1. Punkt koło hotelu Orlinek w Karpaczu (przy szlaku czerwonym do schroniska Nad Łomniczką)
Wszystkie święta, soboty, niedziele, w czasie trwania ferii zimowych oraz w sezonie letnim codziennie, od godz. nie późniejszej niż 8:30 i do godz. nie wcześniejszej niż 16:30.

2. Punkt przy dolnej stacji kolei linowej na Kopę w Karpaczu (przy szlaku czarnym)
Wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresu od 16 listopada do 15 grudnia oraz dnia 10 sierpnia, od godziny nie późniejszej niż 8:30 i do godziny nie wcześniejszej niż 17:00.

3. Punkt przy świątyni Wang w Karpaczu 
Wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresu od 16 listopada do 15 grudnia oraz dnia 10 sierpnia, od godziny nie późniejszej niż 8:30 i do godziny nie wcześniejszej niż 17:00

4. Punkt u podnóża Chojnika (Sobieszów – Jelenia Góra) 
Wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresu od 16 listopada do 15 grudnia oraz dnia 10 sierpnia, według poniższego czasu funkcjonowania:
- styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 15:00,
- kwiecień, maj, wrzesień i październik - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 17:00,
- czerwiec, lipiec i sierpień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 18:00

UWAGA!
W okresie od 15 kwietnia do 15 września w ramach punktu enklawa KPN Wzgórze Chojnik, dodatkowo pobierane są opłaty na szlaku z Przełęczy Żarskiej na Chojnik.

5. Punkt przy Wodospadzie Szklarki w Piechowicach 
Wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresu od 16 listopada do 15 grudnia oraz dnia 10 sierpnia, według poniższego czasu funkcjonowania:
- styczeń, luty, marzec, październik, listopad i grudzień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 16:00
- kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 18:00
- lipiec i sierpień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 18:00

6. Punkt przy stacji pośredniej wyciągu na Szrenicę oraz szlaku zielonym w kierunku Łabskiego Szczytu
Wszystkie dni w miesiącach co najmniej od maja do września w godzinach nie późniejszych niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 17:00.
 
7. Punkt przy szlaku czerwonym na Halę Szrenicką (tzw. Brama Kamieńczyk)
Wszystkie dni w roku z wyjątkiem okresu od 16 listopada do 15 grudnia oraz dnia 10 sierpnia, według poniższego czasu funkcjonowania:
- styczeń, listopad i grudzień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 16:00
- luty, marzec, kwiecień i październik - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 17:00
- maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 18:00

8. Punkt – zejście do Wąwozu Kamieńczyka (Szklarska Poręba)
Wszystkie dni w roku, według poniższego czasu udostępnienia:
- styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 16:00,
- kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień i październik - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 17:00,
- lipiec i sierpień - od godziny nie późniejszej niż 9:00 i do godziny nie wcześniejszej niż 18:00

Sprzedaż biletów on-line

https://kpn.eparki.pl/