rozmiar tekstu

Ścieżka turystyczna "Dolina Wilczego Potoku" - Przystanek 5

DOLINA WILCZEGO POTOKU
Przystanek 5 Wilczy Potok
 
Znajdujemy się w miejscu, gdzie Wilczy Potok żłobi północne stoki Karkonoszy. Strumień uformował w tym miejscu dolinę wciosową, o typowym dla dolin rzecznych kształcie  - litery V.
Wilczy Potok wygląda teraz niepozornie i trudno sobie wyobrazić, że ta mała rzeczka mogła wyrzeźbić tak wielką dolinę. Zwróćmy jednak uwagę na wielkie bloki skalne, które leżą w korycie potoku. Podczas ulewnych deszczy oraz w czasie wiosennych roztopów, Wilczy Potok zamienia się w rwącą kipiel i porywa ze sobą wszystko, co spotyka na swojej drodze. Sama woda nie ma tak dużej siły, ale kiedy płynie bardzo szybko zdziera ze zboczy doliny warstwę gleby i zwietrzałej skały, a potem sunie w dół jako mieszanina błota i kamieni. W ten sposób Wilczy Potok może przenieść bloki skalne o średnicy 1 metra!
 
Karkonoskie potoki


Fot. Marek Dobrowolski
Fot. Marek Dobrowolski

Fot. Przemysław Tołoknow
Fot. Przemysław Tołoknow

Fot. Sandra Nejranowska
Fot. Sandra Nejranowska

Typy dolin rzecznych (ryc. Artur Sobczyk)
Typy dolin rzecznych (ryc. Artur Sobczyk)