rozmiar tekstu

Ścieżka turystyczna "Dolina Wilczego Potoku" - Przystanek 2

EKOSYSTEMY ŁĄKOWE
 
Łąki, śródleśne polany i górskie hale są ważnym urozmaiceniem krajobrazu Karkonoskiego Parku Narodowego, w którym 72% powierzchni zajmują lasy. Mają one istotne znaczenie dla bioróżnorodności - można tu zobaczyć około 300 gatunków roślin, co stanowi około 1 / 3 flory naczyniowej Parku.
Powoli na karkonoskie łąki powraca ekstensywna gospodarka pasterska – wypas bydła. Aby zapobiegać ich zarastaniu i ubożeniu siedlisk, stosuje się również wykaszanie, zbiór biomasy i umiarkowane nawożenie organiczne.
Górskie łąki to siedlisko wielu chronionych gatunków roślin. Na niektórych z nich możemy zobaczyć  arnikę górską. Na wilgotnych łąkach występuje między innymi: ostrożeń dwubarwny - swą nazwę zawdzięcza różnej barwie górnej strony i spodu liści, rdest wężownik - kłącze tej rośliny ma dużo właściwości leczniczych. Na łące świeżej spotkamy na przykład dziurawce czteroboczne.