rozmiar tekstu

Ścieżka turystyczna "Dolina Wilczego Potoku" - Przystanek 3

DOLINA WILCZEGO POTOKU
Przystanek 3 Rola martwego drewna w lesie
 
Drzewa są jednymi z najbardziej okazałych przedstawicieli świata roślin, stanowią swoisty „mikrokosmos”. Obumarłe drzewa to bardzo ważny składnik naturalnego ekosystemu leśnego. Zmurszałe pnie i konary są środowiskiem życia wielu gatunków grzybów, roślin (zwłaszcza mchów i porostów) oraz zwierząt, w szczególności bezkręgowców. Miękkie, spróchniałe drewno stojących drzew jest doskonałym materiałem na schronienie dla ptaków dziuplastych, natomiast to leżące służy jako zimowisko dla płazów i drobnych ssaków.
Martwe drewno najczęściej zobaczymy w lasach, w których nie prowadzi się intensywnej gospodarki , a więc na terenie rezerwatów przyrody i parków narodowych.
Martwe drewno pełni kluczową i wieloraką rolę w  naturalnym ekosystemie leśnym. Drzewa są składnikiem skomplikowanych łańcuchów pokarmowych. Jak wszystkie organizmy rodzą się, żyją i umierają, a na ich miejscu wzrastają następne pokolenia, zapewniając kontynuację życia na naszej planecie.
 

Siewka buka wyrastająca z martwego pnia (fot. Lidia Przewoźnik)
Fot1. Siewka buka wyrastająca z martwego pnia (fot. Lidia Przewoźnik) 


Rozkład drewna rozpoczynają grzyby (fot. Dariusz Kuś)
Fot2. Rozkład drewna rozpoczynają grzyby (fot. Dariusz Kuś)