rozmiar tekstu

Ścieżka turystyczna "Dolina Wilczego Potoku" - Przystanek 1

DOLINA WILCZEGO POTOKU
Przystanek 1 - Mapa przebiegu trasy turystycznej z umiejscowieniem pulpitów informacyjnych
Ścieżkę przyrodniczą rozpoczyna tablica przedstawiająca mapę i przebieg trasy.
Spacer rozpoczynamy przy Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego, znajdującym się w  spokojnej, wczasowej dzielnicy Karpacza – Wilczej Porębie, przy ul. Leśnej 9. Trasa ścieżki wiedzie początkowo wśród łąk, a  następnie wchodzi w  tereny leśne. Dwukrotnie przecina Wilczy Potok, a  ostatni odcinek prowadzi wzdłuż malowniczego potoku Łomniczka. Na trasie o długości 3,6 km ustawiono 8 pulpitów informacyjnych o  tematyce botanicznej, leśnej, geomorfologicznej, faunistycznej i  ornitologicznej.
Zanim jednak udamy się na spacer Doliną Wilczego Potoku, warto zajrzeć do znajdującego się przy budynku Centrum Informacyjnego Ogrodu Ziół i Krzewów Karkonoskich oraz odwiedzić Domek Laboranta, które nawiązują do tradycji ziołolecznictwa w  Karkonoszach, a  zwłaszcza w  Karpaczu, nazywanym dawniej „wsią aptekarzy”. W  broszurze przedstawiono historię zielarstwa na terenie Gór Olbrzymich, opisy niektórych gatunków wykorzystywanych niegdyś w ludowej medycynie oraz wyposażenie pracowni laborantów.

Obszar Karkonoskiego Parku Narodowego z zaznaczonym (w kwadracie) fragmentem zawierającym ścieżkę „Dolina Wilczego Potoku” (autor: pracownia GIS KPN)
Mapa 1
Obszar Karkonoskiego Parku Narodowego z zaznaczonym (w kwadracie) fragmentem zawierającym ścieżkę „Dolina Wilczego Potoku” (autor: pracownia GIS KPN)

Mapa przebiegu ścieżki przyrodniczej z umiejscowieniem pulpitów (autor: pracownia GIS KPN)
Mapa 2
Mapa przebiegu ścieżki przyrodniczej z umiejscowieniem pulpitów (autor: pracownia GIS KPN)