rozmiar tekstu

Ścieżka dydaktyczna „Śląską Drogą na Śnieżkę” - RELIKTY EPOKI LODOWEJ

Równia pod Śnieżką i jej okolice są miejscem występowania gatunków tzw. reliktów glacjalnych. Są to organizmy, które przywędrowały z północy w czasie epoki lodowej. Występowały niegdyś na terenach wolnych od lodowca i zajmowały obszary przezeń pozostawione, gdy lodowiec zaczął się cofać. Przedstawiciele flory i fauny reliktowej bytują na torfowiskach subalpejskich, w kotłach i jeziorach polodowcowych. Roślinność reliktową reprezentują np.: malina moroszka, gnidosz sudecki, poryblin jeziorny, wierzba lapońska.
Przedstawicielami zwierzęcych reliktów glacjalnych są np.: niewielki wirek Otomesostoma auditivum, ważki torfowisk subalpejskich: miedziopierś górska i żagnica północna. Wśród kręgowców borealnymi gatunkami są: ptak z rodziny siewkowatych - mornel i północny podgatunek podróżniczka. Mornel to skrajnie rzadki w Polsce gatunek lęgowy, gnieździ się w siedliskach karkonoskiej tundry.

 
Fot1. Torfowisko na Równi pod Śnieżką (fot. Przemysław Tołoknow)
Fot1. Torfowisko na Równi pod Śnieżką (fot. Przemysław Tołoknow)

Fot2. Torfowisko i jeziorko torfowiskowe na Równi pod Śnieżką (fot. Jakub Raj)
Fot2. Torfowisko i jeziorko torfowiskowe na Równi pod Śnieżką (fot. Jakub Raj)

Fot3. Mornel (fot. Karolina Dobrowolska-Martini)
Fot3. Mornel (fot. Karolina Dobrowolska-Martini)