rozmiar tekstu

Ścieżka dydaktyczna „Śląską Drogą na Śnieżkę” - SYMBOLICZNY CMENTARZYK „OFIAR GÓR”

SYMBOLICZNY CMENTARZYK „OFIAR GÓR”
Kocioł Łomniczki – 1310 m.n.p.m.

W 1982 r. z inicjatywy Koła Przewodników Sudeckich – Oddział Sudety Zachodnie powstała idea utworzenia symbolicznego cmentarzyka „ofiar gór”. W 1985 r. na zboczach Kotła Łomniczki ustawiono metalowy krzyż o wysokości 2,4 m z napisem „OFIAROM GÓR” oraz nieco niżej tablicę ze słowami „martwym ku pamięci – żywym ku przestrodze”. Uroczystego otwarcia cmentarzyka dokonano 10 sierpnia 1983 r. w dzień świętego Wawrzyńca – patrona ludzi gór.
W tym symbolicznym miejscu umieszczane są tablice pamiątkowe poświęcone osobom związanym zawodowo z Karkonoszami, które tragicznie zginęły w tym rejonie oraz w uzasadnionych przypadkach osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju turystyki, bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody w Karkonoszach.
Zezwolenia na montaż tablicy na terenie cmentarzyka udziela każdorazowo Rada Cmentarzyka, składająca się z przedstawicieli Grupy Karkonoskiej GOPR, PTTK Oddział Sudety Zachodnie, KPN oraz przewodników górskich sudeckich. Samowolne umieszczanie tablic na symbolicznym cmentarzyku „ofiar gór” będzie skutkowało ich natychmiastowym usunięciem.


Fot1. Symboliczny Cmentarzyk „OFIAR GÓR” z krzyżem w tle (fot. Kamil Berdys)
Fot1. Symboliczny Cmentarzyk „OFIAR GÓR” z krzyżem w tle (fot. Kamil Berdys)

Fot2. Kocioł Łomniczki w zimie (fot. Marek Korneć)
Fot2. Kocioł Łomniczki w zimie (fot. Marek Korneć)

Fot3. Kaskady Łomniczki w kotle polodowcowym (fot. Andrzej Raj)
Fot3. Kaskady Łomniczki w kotle polodowcowym (fot. Andrzej Raj)