rozmiar tekstu

Ścieżka dydaktyczna „Śląską Drogą na Śnieżkę” - Przystanek 6

ŚLĄSKĄ DROGĄ NA ŚNIEŻKĘ
Przystanek 6 –  Równia pod Śnieżką

Równia pod Śnieżką to fragment płaskiej wierzchowiny Grzbietu Śląskiego między Śnieżką a Smogornią. Równia pod Śnieżką, określana też jako zrównanie wierzchowinowe, jest pozostałością dawnej karkonoskiej równiny. Zanim Karkonosze zostały wypiętrzone przez ruchy górotwórcze na tym terenie znajdowała się rozległa równina. Poprzez naprężenia w skorupie ziemskiej została ona poprzecinana uskokami, a następnie wzdłuż nich niektóre partie masywu zostały wydźwignięte. Równia pod Śnieżką najlepiej widoczna jest z samego szczytu Śnieżki. Równia przypomina krajobrazem tundrę dalekiej północy. Podobieństwa zauważamy nie tylko w krajobrazie, ale też wśród występujących tu gatunków roślin i zwierząt. Największą powierzchnię zajmuje kosodrzewina, a szczególną atrakcją przyrodniczą są subalpejskie torfowiska wysokie.
Subalpejskie torfowiska wysokie – cechy szczególne:
mozaika: oczka wodne, wały torfowe z kępami kosodrzewiny
wiek: około 4,5 tys. lat
warstwa torfu: 1- 2 metrów miąższości
Gnieździ się tu podgatunek północny podróżniczka– Karkonosze i Tatry to jedyny teren lęgowy tego ptaka w Polsce.

Fot1. Subalpejskie torfowisko wysokie (fot. Lidia Przewoźnik)
Fot1. Subalpejskie torfowisko wysokie (fot. Lidia Przewoźnik)

Fot2. Równia pod Śnieżką (fot. Andrzej Raj)
Fot2. Równia pod Śnieżką (fot. Andrzej Raj)

Fot3. Samiec podróżniczka (fot. Marek Martini)
Fot3. Samiec podróżniczka (fot. Marek Martini)