rozmiar tekstu

Ścieżka dydaktyczna „Śląską Drogą na Śnieżkę” - Przystanek 5

ŚLĄSKĄ DROGĄ NA ŚNIEŻKĘ
Przystanek 5 – Kopa (piętro subalpejskie)

Główne zbiorowisko roślinne piętra subalpejskiego stanowią zarośla sosny górskiej – kosodrzewiny (w przedziale wysokości od 1250 do 1450 m n.p.m). Tworzy ona rozległe, zwarte łany albo płaty wśród łąk alpejskich. Miejscami obok niej rośnie jarzębina zwyczajna (odmiana górska) oraz różne gatunki wierzb, np. wierzba śląska. Znaczenie zarośli kosodrzewiny jest ogromne, gdyż duża elastyczność gałęzi, powoduje że chronią one niżej położone lasy przed lawinami i zatrzymują dużą ilość wody.
W runie znajdziemy krzewinki: borówkę czarną i brusznicę oraz gatunki zielne: podbiałka alpejskiego (z owłosioną łodygą, a na niej jednym czerwonoróżowym koszyczkiem) oraz poznaną już ciemiężycę zieloną. Możemy też zauważyć białe wełnianki. Wśród nich wyróżnia się wełniankę pochwowatą (posiada jeden kwiatostan na łodydze) oraz wąskolistną (kilka kwiatostanów).
Podczas wędrówki można natknąć się na relikt glacjalny – malinę moroszkę, a także spotkać ślady bytowania cietrzewi. Są one bardzo rzadkimi przedstawicielami kuraków leśnych z rodziny głuszcowatych, zagrożonymi wyginięciem w skali europejskiej.
 W piętrze tym bytuje również niewielki ptak należący do rodziny pliszkowatych siwerniak. Typowe dla niego jest wznoszenie się niemal pionowo ku górze i następnie opadanie powoli zataczając kręgi i śpiewając.
 

Fot1. Zarośla kosodrzewiny w piętrze subalpejskim (fot. Andrzej Raj)
Fot1. Zarośla kosodrzewiny w piętrze subalpejskim (fot. Andrzej Raj)

Fot2. Cietrzew (fot. Marek Martini)
Fot2. Cietrzew (fot. Marek Martini)

Fot3. Malina moroszka kwitnąca… (fot. Lidia Przewoźnik)
Fot3. Malina moroszka kwitnąca… (fot. Lidia Przewoźnik)

Fot4. … i owocująca (fot. Lidia Przewoźnik)
Fot4. … i owocująca (fot. Lidia Przewoźnik)