rozmiar tekstu

Wyniki projektu

STRATEGIA I PODRĘCZNIKI:                                                  


Zielona Strategia i Plany Działań
dla Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej 
PDF 10.3MB

Podręcznik Zielonej Infrastruktury
PDF 1.8MB

Podręcznik Oceny Funkcjonowania
Zielone
j Infrastruktury  PDF 4.1MB
 

PREZENTACJA SZKOLENIOWA:

Celem prezentacji jest przedstawienie wyników projektu MaGICLandscapes – „Zarządzenie Zieloną Infrastrukturą w krajobrazach Europy Środkowej”. Mamy nadzieję, że prezentowane publikacje i rezultaty projektu pomogą wszystkim zainteresowanym z miast, obszarów podmiejskich i wiejskich lepiej zrozumieć koncepcję zielonej infrastruktury, ideę oceny funkcji i usług krajobrazowych oraz zaplanować i wdrożyć zieloną infrastrukturę w celu zmaksymalizowania świadczonych przez nią usług i korzyści.


https://www.youtube.com/watch?v=1lutxnPY6lA


FILM "ŚLADY W KARKONOSKIEJ MOZAICE"

Film dokumentalny Lenki Ovčačkové powstał w oparciu o wywiady z mieszkańcami obu stron Karkonoszy. Opowiadają w nim o swoim stosunku do krajobrazu, historii regionu, miłości do gór. Przywiązanie do naszej małej ojczyzny i wrażliwość na otoczenie ma kluczowy wpływ na decyzje jakie podejmujemy także w odniesieniu do lokalnej przyrody. Sama reżyserka tak określiła przekaz filmu "Mam nadzieję, że tworzę filmy, które pomagają zmotywować ludzi do zrozumienia natury i krajobrazów w sposób holistyczny, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. Chcę, aby moje filmy pomagały ludziom doceniać ich własną przestrzeń życiową oraz chronić i kształtować środowisko w sposób zrównoważony. Filmy projektowe zostały wzbogacone o teksty filozoficzne i poetyckie. Chcę wzbogacać osobiste refleksje rozmówców o literaturę, aby lepiej przekazać wielopłaszczyznowe postrzeganie przyrody i krajobrazu. Ten racjonalny i harmonijny związek pomiędzy ludźmi a naturą reprezentuje wielką siłę, która często wpływała na bieg historii i jest moim zdaniem niezwykle ważna dla ochrony naszego środowiska i zrównoważonego zarządzania naszą zieloną infrastrukturą"

Kliknij link do filmu.

MAPY:

Kliknij link do geoportalu.

Biuletyny:

​W trakcie projektu wydawane były raz na pół roku biuletyny MaGICNews. Zawierają ciekawe informacje o problematyce obszarów, które były analizowane przez projektowych partnerów i dla których również powstały Strategie rozwoju Zielonej Infrastruktury. Raportowano w nich również wszystkie działania projektowe, osiągnięte rezultaty, wydarzenia ważne dla projektu. Wszystkie wydania oprócz ostatniego zostały przetłumaczone na język polski.

MaGICnews nr 1
MaGICnews nr 2
MaGICnews nr 3
MaGICnews nr 4
MaGICnews nr 5
MaGICnews nr 6