rozmiar tekstu

Warsztaty

Warszaty nr 3.

Temat: Podstawy prawne zarządzania Zieloną Infrastrukturą

Termin: 12.12.2018
Miejsce: KCEE Szklarska Poręba
 
Na poprzednich warsztatach projektowych uczestnicy kilkakrotnie podkreślali, że sukces we wdrażaniu koncepcji Zielonej Infrastruktury w dużej mierze zależy od wprowadzenia odpowiednich zapisów prawnych, które nakładałyby obowiązek strategicznego zaplanowania sieci terenów zielonych i pokreślenia ich funkcji w dokumentach planistycznych gmin, wprowadzenia do polityki rolnej, wzmocnienie prawnej ochrony krajobrazu i korytarzy ekologicznych. Jednostki zarządzające najcenniejszymi przyrodniczo i krajobrazowo obszarami naszego regionu - czyli Karkonoski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiniują i uzgadniają inwestycje w oparciu o istniejące zapisy. Warsztat był okazją do wspólnej dyskusji na temat właściwego stosowania procedur, interpretacji aktów prawa i ich właściwego wykorzystania w argumentacji na rzecz skutecznej ochrony przyrody. Szczególnie interesowały nas zagadnienia związane z efektywną ochroną terenów zapewniających łączność ekologiczną – obszary Natura 2000 i korytarze ekologiczne. Ważnym tematem była też ochrona krajobrazu, która zwłaszcza w obszarach górskich nabiera specjalnego znaczenia.
Warsztat poprowadził mecenas Krzysztof Gruszecki- autor komentarzy do ustaw o ochronie przyrody i prawa ochrony środowiska.
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem zawierającym omawiane aspekty prawne i  odniesienia do orzecznictwa.


Warszaty nr 4.

Temat: Zielona infrastruktura w otoczeniu Karkonoszy cz. 2

Termin: 20.12.2018
Miejsce: Dyrekcja KPN Jelenia Góra- Sobieszów
 
Za nami kolejne warsztaty poświęcone kształtowaniu Zielonej Infrastruktury w Karkonoszach. Tym razem skupiliśmy się na problematyce planowania przestrzennego i jego roli w zachowaniu terenów zielonych. Udział wzięli przedstawiciele gmin z Szklarskiej Poręby, Piechowic, Karpacza i Jeleniej Góry, oraz DZPK, Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej, Towarzystwa Urbanistów Polskich. W trakcie dyskusji uczestnicy stworzyli listę kluczowych problemów planowania przestrzennego, które oddziałują na kształtowanie Zielonej Infrastruktury. Wskazali również na najważniejsze potrzeby wzmocnienia funkcji ZI w regionie Karkonoszy. Dotyczyły one m in. polepszenia jakości powietrza, kształtowania zieleni w kontekście wizerunku miasta, zachowania walorów krajobrazowych i połączeń ekologicznych dla przyrody, ale i tworzenia zielonych duktów dla społeczności (ścieżki rowerowe, tereny rekreacji przy rzekach).
 
Spotkanie poprowadziła pani Monika Rusztecka z Centrum informacji o środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Fundacja ta została wykonawcą jednego z kluczowych zadań naszego projektu pt. „Mapowanie i ocena ekosystemów i ich usług dla obszaru Karkonoszy”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i  wnioskami z warsztatu:
  1. Prezentacja z warsztatów.
  2. Ankieta dotycząca świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego - uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji o ankiecie i jej wypełnienie przez pracowników urzędów oraz wszystkie zainteresowane tematem osoby.
  3. Analiza SWOT: uwarunkowania kształtowania zielonej infrastruktury w gminach karkonoskich poprzez instrumenty planowania przestrzennego. - Zapraszamy do udziału
UNEP GRID -Warszawa udostępnił również linki do wyników innych projektów, w które był zaangażowany, związanych z tematyką Zielonej Infrastruktury oraz do Geoportalu, na którym gościnnie opublikował dane z Karkonoszy:
  1. Materiały i publikacje dotyczące tematyki zielonej infrastruktury - zasoby projektu Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura;
  2. Materiały projektu GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich
  3. Geoportal Mapuj Zieloną Infrastrukturę, karpacki geoportal, gdzie opublikowane są gościnnie materiały dotyczące projektu MaGICLandscapes. Docelowo znajdą się one na geoportalu Karkonoskiego Parku Narodowego. UWAGA! Aby korzystać z zasobów geoportalu należy posiadac hasło dostępowe. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z panią Moniką Rusztecką.