rozmiar tekstu

Ostrzeżenia

​​Komunikat lawinowy

Aktualne informacje o zagrożeniach lawinowych na stronie GOPR:​
http://www.gopr.pl/lawiny/karkonosze

Informacja pogodowa

Zakładka z informacjami o pogodzie w Karkonoszach: Sprawdź pogodę

Informacja o zamkniętych szlakach

UWAGA! Interaktywna mapa zawiera aktualnie zamknięte szlaki turystyczne (oznaczone ciągłą czerwoną linią) oraz aktualnie otwarte obejścia zimowe (oznaczone ciągłą błękitną linią). Co to oznacza? Zamknięcie szlaku ze względu na trudne warunki zimowe nie jest jednoznaczne z otwarciem jego obejścia. Obejścia zimowe wyznaczane są na terenie niebezpiecznym (np. zagrożonym lawinami) i oznaczone w terenie tyczkami, podobnie jak pozostałe szlaki powyżej górnej granicy lasu. Niektóre obejścia prowadzą przez obszary gęsto porośnięte kosodrzewiną i otwierane są wtedy, gdy kosówka zostanie przykryta śniegiem umożliwiając bezpieczne przejście.

Lista zamkniętych szlaków

1) Szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką) 
2) Szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem w stronę Śnieżnych Kotłów
3) Szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem
4) Szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa)
5) 
Szlak żółty przez Biały Jar
6) Szlak zielony od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy skałkach Trzy Świnki
7) Szlak niebieski od Domku Myśliwskiego do Samotni.
8) Szlak graniczny od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj (czerwony na odcinku od Mokrej Przełęczy do Sowiej Przełęczy, niebieski od Sowiej Przełęczy do Przełęczy Okraj).
9) Wodospad Kamieńczyka oraz szlak niebieski i czarny przy Wodospadzie Szklarki.
10) Szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego.

Zamknięte szlaki po stronie czeskiej: kliknij tutaj

Szlaki zamykane w okresie zimowym

Szlaki zamykane ze względu na ochronę cietrzewi

Szlaki zamknięte w okresie od 1 kwietnia do 31 maja.

Strefa zakazu lotów nad KPN

Szczegóły zawarte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące