rozmiar tekstu

CME

WIOŚ
Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów - etap I.
Czas realizacji zadania: 23.03.2020 - 04.11.2021 Opis projektu:
 
Zadanie pn. "Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego
- Pałac Sobieszów - etap I" realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie:
- umowy pożyczki nr 975/P/OA/JG/2020 z dn. 19.11.2020 r.,
- umowy dotacji nr 974/D/OA/JG/2020 z dn. 19.11.2020r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 10 901 192,24 zł netto (słownie: dziesięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 24/100 złote netto), w tym:
- pożyczka z WFOŚiGW: 2 065 839, 83 zł
- dotacja z WFOŚiGW: 2 065 839,83 zł
 
Link do strony funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl