rozmiar tekstu

Zajęcia, warsztaty...

OFERTA EDUKACYJNA

Lekcje tematyczne na ekspozycji „Klimatyczne Karkonosze” oraz część warsztatowa – zajęcia artystyczne na omówiony temat w sali warsztatowej w Budynku Wejściowym.
Zajęcia dla grup zorganizowanych, prowadzone od wtorku do piątku w  godzinach 8.00-14.00

W razie pytań lub chęci umówienia zajęć zapraszamy do kontaktu mailowego:
- karolina.tabaka(at)kpnmab.pl
- anna.fluder(at)kpnmab.pl

„MÓJ PRZYJACIEL NIETOPERZ”
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się  jak wygląda nietoperz, jaką pożyteczną rolę pełnią te ssaki, czy nietoperze wplątują się we włosy oraz gdzie mieszkają zimą i latem.
Lekcja przyrodnicza połączona ze zwiedzaniem wystawy „Klimatyczne Karkonosze” (sala IIA oraz sala IIB - wędrówka szlakiem przyrody) oraz zajęcia plastyczne w sali warsztatowej. Przy sprzyjającej pogodzie dodatkowo zabawa ruchowa na zewnątrz – jak działa echolokacja.

Łączny czas trwania zajęć ok. 1,5 godziny
Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym


NIETOPERZE – SKRZYDLATE SSAKI
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, że nietoperze są jedynymi aktywnie latającymi ssakami, a dodatkowo odkrywają, czy nietoperze widzą, jaka jest ich rola w przyrodzie i dlaczego należy chronić nietoperze.
Lekcja przyrodnicza połączona ze zwiedzaniem wystawy „Klimatyczne Karkonosze” (sala IIA oraz sala IIB - wędrówka szlakiem przyrody). Lekcja zakończona dyskusją na temat faktów i mitów o nietoperzach. Po lekcji zajęcia plastyczne w sali warsztatowej.
Dodatkowo zabawa ruchowa (przy sprzyjającej pogodzie) – jak spowalniają czynności życiowe u nietoperzy w czasie hibernacji.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-VI)

 
MARTWE DREWNO – PEŁNE ŻYCIA
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, jak istotną rolę pełni martwe drewno w zachowaniu bioróżnorodności oraz poznają organizmy żyjące w rozkładającym się drewnie.
Lekcja przyrodnicza połączona ze zwiedzaniem wystawy „Klimatyczne Karkonosze” (sala IIB - wędrówka szlakiem przyrody). Po lekcji zajęcia plastyczne w sali warsztatowej.
Możliwość przeprowadzenia lekcji na zewnątrz - spacer ścieżką edukacyjną „Pod Chojnikiem” i obserwacja martwego drewna (ok. 120 minut.)

Łączny czas trwania zajęć (bez spaceru) ok. 70 minut
Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-VI)

 
CO SZUMI W LESIE?
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, jakie rośliny występują w Karkonoszach, jak zbudowane jest drzewo, czym wyróżniają się różne gatunki drzew itp.
Lekcja przyrodnicza połączona ze zwiedzaniem wystawy „Klimatyczne Karkonosze” (sala IIA i IIB). Dodatkowo zajęcia na zewnętrz (przy sprzyjającej pogodzie) – rozpoznawanie drzew w plenerze.

Łączny czas trwania zajęć ok. 1,5 godziny
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe

 
ZIMA W LESIE
(okres jesień-zima)
Zwiedzanie wystawy „Klimatyczne Karkonosze” – sala IIA i IIB. Podczas zwiedzania uczestnicy poznają karkonoskie zwierzęta. Omawiane są różne metody przetrwania zimy.
Dodatkowo zajęcia na zewnętrz (przy sprzyjającej pogodzie) – poznawanie różnych zwierzęcych strategii – ok. 45 minut

Łączny czas trwania zajęć ok. 1,5 godziny
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe

 
PTASIE RADIO
Zwiedzanie wystawy „Klimatyczne Karkonosze” – sala IVB (Sen nocy leśnej). Podczas zwiedzania uczestnicy poznają karkonoskie ptaki, które można zobaczyć i usłyszeć na stanowiskach z lernetkami. W trakcie zwiedzania omawiane są charakterystyczne dla Karkonoszy gatunki ptaków.
Spacer ścieżką edukacyjną „Pod Chojnikiem” (cała lub fragment). Podczas wycieczki uczestnicy słuchają odgłosów ptaków. Każdy uczestnik dostaje lornetkę do obserwacji. W trakcie omawiane są charakterystyczne dla Karkonoszy gatunki ptaków.

Łączny czas trwania zajęć ok. 2,5 godziny
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe


SUPERFOODS DLA TRZMIELI
Zajęcia przyrodniczo-plastyczne. Prelekcja wraz z prezentacją dotyczącą roli trzmieli w środowisku oraz roślin przyjaznych zapylaczom. Druga część zajęć to tworzenie fotogramów roślin za pomocą XIX-wiecznej techniki cyjanotypii. Po zajęciach każdy uczestnik zabiera autorską pracę ze sobą.

Łączny czas trwania zajęć ok. 90 minut
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe

 
PRZYJACIELE KLIMATU
Zajęcia promujące zachowania proekologiczne poszerzone o podstawowe informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii wśród najmłodszych, prowadzone według scenariusza opracowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Łączny czas trwania zajęć ok. 45-60 minut
Grupa docelowa: klasy I-I
V
 
ZIELONA ENERGIA PARKU
Zajęcia promujące zachowania proekologiczne na co dzień z naciskiem na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Do zajęć wykorzystujemy zeszyt edukacyjny „Zielona energia Parku”, prezentujemy rozwiązania ekologiczne w kompleksie Pałac Sobieszów oraz przeprowadzamy kilka eksperymentów.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: Klasy IV-VIII

 
KARKONOSZE – ARKTYCZNA TUNDRA W SERCU EUROPY
Prelekcja z prezentacją o wyjątkowości klimatu w Karkonoszach oraz historii badań meteorologicznych na Śnieżce. Kontynuacją zajęć jest zwiedzanie sali III – Kino zjawisk pogodowych.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: Klasy IV-VIII SP oraz szkoły średnie

 
ŻYCIE W KROPLI WODY 
Zwiedzanie wystawy „Klimatyczne Karkonosze” ze szczególnym naciskiem na rolę wody w przyrodzie. Zajęcia mające na celu zwiększanie świadomości ekologicznej. W ramach warsztatów uczestnicy dowiadują się, dlaczego należy oszczędzać i nie zanieczyszczać wody.

Łączny czas trwania zajęć ok. 60 minut
Grupa docelowa: Klasy I-III, IV-VIII oraz szkoły średnie


ŚMIECI SKRZYDEŁ NIE MAJĄ
Zajęcia ekologiczne oraz część warsztatowa (zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, praca w grupach, warsztaty recyklingowe). Warsztaty promujące świadomość ekologiczną. Rozmowy o konieczności zachowania czystości w górach, w lesie, w terenie. Pogadanki o szanowaniu przyrody, o tym, że śmiecenie jest passe. Kształtowanie proekologicznych zachowań. Rozmowy o niedokarmianiu zwierząt dzikich, niepozostawianiu na szlaku resztek jedzenia, ogryzków etc. Istota segregacji śmieci, ich ponownego wykorzystania.

Łączny czas trwania zajęć ok. 60 minut
Grupa docelowa: Klasy I-III, IV-VIII oraz szkoły średnie

 
NIEPYLAK APOLLO - MOTY Z KARKONOSKICH ŁĄK
Zajęcia przyrodniczo-plastyczne promujące jednego z największych i najrzadszych motyli Europy, którego Karkonoski Park Narodowy przywraca przyrodzie. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak chronić motyle, dlaczego ważne są ograniczenia stosowania środków ochronnych roślin, niewypalanie traw, zakładanie łąk kwietnych, ogródków ziołowych. W trakcie warsztatów uczestnicy usłyszą podstawowe informacje o niepylaku, zobaczą spreparowane przykłady przedstawicieli tego gatunku.

Łączny czas trwania zajęć ok. 60 minut
Grupa docelowa: Klasy I-III, IV-VIII

ZAJĘCIA PLENEROWE W OTULINIE KPN

SPACER ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ „POD CHOJNIKIEM”
Poznanie karkonoskiej przyrody, ekosystemu leśnego oraz ciekawostek przyrodniczych i kulturowych Karkonoszy. Rola i znaczenie Karkonoskiego Parku Narodowego dla regionu Karkonoszy.

Łączny czas trwania zajęć ok. 3,5 godziny
Grupa docelowa: wszystkie grupy wiekowe

ZAJĘCIA W PAŁACU SOBIESZÓW

Lekcje tematyczne na ekspozycji „Pałac Sobieszów” oraz część warsztatowa – zajęcia artystyczne na omówiony temat w sali warsztatowej w Budynku Wejściowym.
Zajęcia dla grup zorganizowanych, prowadzone od wtorku do piątku w  godzinach 8.00-14.00

ELEGANCJA – FRANCJA – HISTORYCZNE STROJE DAMSKIE I MĘSKIE
Lekcja o historii mody, podczas której uczestnicy dowiedzą się jak ubierali się ludzie w XVIII w., co można wyrazić strojem, jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków, jaką rolę pełnił portret w sztuce oraz porównają elementy historycznych strojów do stroju dzisiejszego. Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy „Pałac Sobieszów” (sala portretowa, sala społeczności) oraz z zajęciami plastycznymi w sali warsztatowej.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: przedszkola


DAWNE MIESZKANIA – GDZIE MIESZKAŁY HRABIANKI, A GDZIE CHŁOPKI?
Lekcja o architekturze, podczas której uczestnicy dowiedzą się czym jest architektura, czy architektura „mówi”, jakie funkcje pełni i jak wpływa na styl życia mieszkańców, a także poznają charakterystyczne cechy budownictwa karkonoskiego.
Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy „Pałac Sobieszów” (sala portretowa, sala społeczności) oraz zajęciami plastycznymi w sali warsztatowej. Po zakończeniu zajęć możliwość skorzystania ze ścieżki edukacyjnej wokół Pałacu.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: klasy I-III

 
CZERPALNIA PAPIERU – JAK ZROBIĆ WŁASNY PAPIER?
Warsztaty plastyczne z papieru czerpanego (wykonanie kart papieru czerpanego z elementami suszonych roślin, pozostawienie do wyschnięcia) oraz lekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy „Pałac Sobieszów” (sala gospodarki). Podczas zajęć uczestnicy poznają proces powstawania papieru oraz historię papiernictwa na Dolnym Śląsku, a także dowiedzą się jaki był wpływ przemysłu papierniczego na środowisko.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: klasy IV-VIII

 
HISTORIA TURYSTYKI W KARKONOSZACH
Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy „Pałac Sobieszów” (sala społeczności) oraz warsztaty plastyczne w sali warsztatowej – wykonanie kolażu „Pozdrowienia z Karkonoszy”. Podczas zajęć uczestnicy poznają Karkonosze jako atrakcję turystyczną, prześledzą rozwój turystyki w Karkonoszach i jej przyczyny, a także porozmawiają o infrastrukturze turystycznej i pamiątkach z Karkonoszy.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: szkoły średnie

 
PAŁAC SOBIESZÓW I JEGO HISTORYCZNE FUNKCJE
Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy „Pałac Sobieszów” (gabinet zarządcy) oraz warsztaty plastyczne w sali warsztatowej – wykonanie własnego exlibrisu za pomocą stempli dekoracyjnych. Lekcja poświęcona jest historii pałacu i jego budowy,  zbiorom bibliotecznym i archiwalnym Schaffgotschów. Podczas zajęć uczestnicy poznają  dokumenty, mapy, rysunki zgromadzone na wystawie, a także stworzą własny exlibris i poznają jego funkcje.

Łączny czas trwania zajęć ok. 70 minut
Grupa docelowa: dorośli i seniorzy