rozmiar tekstu

Wolontariat

Wolontariat

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu.

Wolontariusze będą uczestniczyli w bieżącej działalności Parku. Oczekujemy pomocy przy realizacji zadań z zakresu:

- ochrony przyrody, walorów kulturowych i historycznych,
- edukacji ekologicznej społeczeństwa,
- udostępniania Parku dla celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,

Podstawowe warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na wolontariuszy to pełnoletność i znajomość środowiska przyrodniczego Karkonoszy. Z uwagi na specyfikę działalności Karkonoskiego Parku Narodowego, dodatkowe oczekiwania w stosunku do wolontariuszy są precyzowane w ramach konkretnych zadań.

Park zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz legitymację uprawniającą do wstępu na teren KPN bez uiszczania opłat. W miarę możliwości Park zapewni zakwaterowanie oraz dodatkowe wyposażenie wolontariusza w niezbędny sprzęt. Zasady funkcjonowania wolontariatu określa Regulamin odbywania wolontariatu na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (załącznik poniżej).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze wraz z wypełnionym kwestionariuszem (załącznik poniżej). O zakwalifikowaniu się na wolontariat jego uczestnicy informowani są drogą mailową. Pytania w sprawie wolontariatu prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@kpnmab.pl

Do pobrania: Ankieta zgłoszeniowa na wolontariat w Karkonoskim Parku Narodowym

                      Regulamin wolontariatu


 

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY

ZADANIE 1: Prace leśne -Wolontariat w Obwodzie Ochronnym „Śnieżka” – Karpacz
PROPONOWANY ZAKRES CZYNNOŚCI:
- Drobne prace fizyczne:
a) zabezpieczanie poboczy szlaków przed rozdeptywaniem oraz likwidacja dzikich przejść
b) sprzątanie nieczystości poza szlakami
- Monitoring zagrożeń drzewostanów ze strony szkodników owadzich (kambio- i ksylofagi)
- Pomoc w ewidencji drewna
- Kontrola stanu sanitarnego szlaków turystycznych
- Monitoring zjawisk przyrodniczych
- Ochrona przez szkodnictwem leśnym
TERMIN:
- Lipiec, sierpień, wrzesień (turnusy 2 lub 3 tygodniowe)
LICZBA UCZESTNIKÓW:
- Jednorazowo 2 osoby
WARUNKI:
- Pełnoletność
- Wykształcenie leśne (średnie lub wyższe)
- Dobra kondycja fizyczna
- Brak przeciwskazań do pracy w warunkach górskich
- Własne wyposażenie pozwalające na przebywanie w górach
KOORDYNATOR:
- Cezary Seńkowski (sniezka@kpnmab.pl, tel.:514607311)
ZAKWATEROWANIE:
- Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny „Domek Myśliwski” (położony w górach, ul. Na Śnieżkę 14, Karpacz)
 

ZADANIE 2: Prace leśne - Wolontariat w Obwodzie Ochronnym „Szrenica” – Szklarska Poręba
PROPONOWANY ZAKRES CZYNNOŚCI:
- Monitoring zagrożeń drzewostanów ze strony szkodników owadzich (kambio- i ksylofagi)
- Pomoc w ewidencji drewna.
- Kontrola stanu sanitarnego szlaków turystycznych.
- Monitoring zjawisk przyrodniczych.
- Ochrona przez szkodnictwem leśnym
- Inwentaryzacje
TERMIN:
- Lipiec, sierpień, wrzesień (turnusy 2 lub 3 tygodniowe)
LICZBA UCZESTNIKÓW:
- Jednorazowo 2 osoby
WARUNKI:
- Pełnoletność
- Dobra kondycja fizyczna,
- Brak przeciwskazań do pracy w warunkach górskich
- Własne wyposażenie pozwalające na przebywanie w górach
KOORDYNATOR:
- Roman Błaszczyk (szrenica@kpnmab.pl, 514 607 296)
ZAKWATEROWANIE:
- Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Okrzei 28, Szklarska Poręba
 

ZADANIE 3: Wolontariat w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej(KCEE)
w Szklarskiej Porębie, ul. Okrzei 28

PROPONOWANY ZAKRES CZYNNOŚCI:
- Pomoc w obsłudze działalności edukacyjnej, w tym m. in. w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w KCEE oraz w terenie
- Pomoc w organizacji wystaw czasowych
- Pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i promocyjnych
- Pomoc w obsłudze zbiorów bibliotecznych
- Oprowadzanie grup po ekspozycji „Wirtualne Karkonosze”
- Udział w imprezach masowych
- Kontrola terenowej infrastruktury edukacyjnej
TERMIN:

- Cały rok - minimalny okres współpracy – 2 tygodnie lub wolontariat długookresowy (np. pojedyncze dni w okresie całego roku
LICZBA UCZESTNIKÓW:
- Jednorazowo 1 osoba
WARUNKI:
- Pełnoletność
- Podstawowy zasób wiedzy o Karkonoszach i znajomość terenu (przebieg szlaków turystycznych itd.)
- Własne wyposażenie pozwalające na przebywanie w górach
- Dodatkowym atutem byłoby - miejsce zamieszkania w pobliżu KPN
- Mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą
KOORDYNATOR:
- Anna Szwałek (anna.szwalek@kpnmab.pl, 725 607 200)
ZAKWATEROWANIE:
- Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Okrzei 28, Szklarska Poręba
 

ZADANIE 4:Wolontariat w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego ul. Leśna 9 w Karpaczu (CI KPN) oraz w Ośrodku Edukacyjno-Informacyjnym „Domek Myśliwski”
(Aktualnie "Domek Myśliwski" jest zamknięty do odwołania)

PROPONOWANY ZAKRES CZYNNOŚCI:
- Pomoc w obsłudze działalności edukacyjnej, w tym m. in.: w obsłudze CI KPN Leśna 9 i Ośrodku Edukacyjno-Informacyjnym Domek Myśliwski,
- Pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych w CI KPN Leśna 9 i Ośrodku Edukacyjno-Informacyjnym Domek Myśliwski oraz w terenie
- Pomoc w utrzymaniu ogrodu ziół i krzewów
- Pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i promocyjnych
- Oprowadzanie grup po ekspozycji w CI KPN Leśna 9
- Udział w imprezach masowych
- kontrola terenowej infrastruktury edukacyjnej
TERMIN:
- Cały rok - minimalny okres współpracy – 2 tygodnie
lub
- wolontariat długookresowy (np. pojedyncze dni w okresie całego roku)
LICZBA UCZESTNIKÓW:
- Jednorazowo 1 osoba
WARUNKI:
- Pełnoletniość
- Podstawowy zasób wiedzy o Karkonoszach i znajomość terenu (przebieg szlaków turystycznych itd.)
- Własne wyposażenie pozwalające na przebywanie w górach
- Dodatkowym atutem byłoby - miejsce zamieszkania w pobliżu KPN
- Mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą
KOORDYNATOR:
- Żaklina Antczak-Raj (zaklina.antczak@kpnmab.pl, 607 177 637)
ZAKWATEROWANIE:
- Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny „Domek Myśliwski” (położony w górach, - 45 min. pieszo od Świątyni Wang w Karpaczu)


ZADANIE 5: Prace szkółkarskie- Wolontariat w Karkonoskim Banku Genów
PROPONOWANY ZAKRES CZYNNOŚCI:
- Pielenie roślin
- Sadzenie roślin
- Rozmnażanie wegetatywne roślin
- Siew nasion
- Zbiór nasion
- Czyszczenie nasion
- Sortowanie sadzonek
- Usuwanie gatunków inwazyjnych
- Przygotowywanie materiałów edukacyjnych (karty pracy, gry terenowe)
- Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych
TERMIN:
- Czerwiec, lipiec, sierpień, I poł. września - minimalny okres współpracy – 2 tygodnie
lub
- wolontariat długookresowy
LICZBA UCZESTNIKÓW:
- Jednorazowo 2 osoby
WARUNKI:
- Pełnoletniość
- Dobry stan zdrowia – prace w terenie
- Zdolności manualne – czyszczenie drobnych nasion
- Mile widziane osoby z okolic Jeleniej Góry
KOORDYNATOR:
- Patrycja Rachwalska (patrycja.rachwalska@kpnmab.pl, 607 187 767)