rozmiar tekstu

Ścieżka edukacyjna „Na Szrenicę”

Ścieżka jest wytyczona na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych. Jej przebieg pokrywa się z wyznakowanymi szlakami turystycznymi. Na ścieżce wyznaczono 16 punktów dydaktycznych. W trakcie wędrówki po ścieżce poznamy florę i faunę trzech pięter roślinnych Karkonoszy: piętra regla dolnego, regla górnego i subalpejskiego. Zapoznamy się z procesami przebudowy drzewostanów, restytucji jodły, klęski ekologicznej i odnowień na terenach poklęskowych. Zobaczymy charakterystyczna dla Karkonoszy tzw. górną granicę lasu i zarośla kosodrzewiny. Zobaczymy jak wody Kamieńczyka rzeźbią skały na przykładzie Gardzieli i Wodospadu Kamieńczyka. Blokowiska skalne Szrenicy i  skałki Trzy Świnki opowiedzą nam  historię swojego powstania. Odpowiedzą na pytanie: dlaczego tak wyglądają? Zapoznamy się również z wpływem człowieka na krajobraz i zagospodarowanie turystyczne w postaci rozbudowanej sieci szlaków turystycznych, nartostrad i schronisk turystycznych.

Kiedy korzystać? Najbezpieczniejszy okres korzystania ze ścieżki : od kwietnia do października.

Długość ścieżki: 12 km.

Przewyższenia: Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN  718 m. n.p.m. -  Szrenica 1362 m. n.p.m.

Różnica wzniesień: 644 m. 

Czas przejścia: 5-6 godzin.

Przebieg ścieżki na Geoportalu Karkonosze

Pobierz przewodnik tu