rozmiar tekstu

Oferta KCEE

Oferta edukacyjna

 1.  Zajęcia edukacyjne
 2. Akcje edukacyjne
 3. Pikniki/festyny
 4. Wycieczki ze specjalistą, w tym wycieczki połączone z pomiarami terenowymi
 5. Prelekcje/pogadanki
 6. Szkolenia
 7. Warsztaty
 8. Konferencje
 9. Spotkania robocze
 10. Konkursy edukacyjne, w tym fotograficzne
 11. Wystawy fotograficzne i plastyczne
 12. Patronaty/nadzór merytoryczny, w tym nad kołami przyrodniczymi
 13. Wolontariat
Przykładowe programy edukacyjne:
 

PROGRAM EDUKACYJNY  „KPN  WCZORAJ, DZIŚ I  JUTRO” (dawniej: 4 x Park)

Program jest przewidziany dla szkół lub organizacji pozarządowy zainteresowanych szczegółowym  zapoznaniem się ze wszystkimi aspektami istnienia i funkcjonowania KPN, tj.  jego historii, osiągnięć, problemów i planów.  Składają się na niego cztery części, które można realizować w dowolnym czasie dostosowując się do możliwości  własnych zarówno Parku jak  młodzieży i nauczycieli. Ma on na celu stopniowo zapoznać zainteresowanych z przyrodą Parku, problemami jej ochrony i tym co sami uczniowie i nauczyciele mogą  zrobić dla jej ochrony. Na ten program składają się:
 

1. Prelekcja (prezentacja multimedialna) o Karkonoskim Parku Narodowym  lub Karkonoszach.

a) Karkonosze, Karkonoski Park Narodowy (tekst + zdjęcia  lub tylko zdjęcia),
b) Zwierzęta Karkonoszy, Rośliny Karkonoszy, Turystyka w Karkonoszach, Lasy Karkonoszy, Rezerwat Biosfery MAB Krkonoše / Karkonosze.

2. Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej w zachodnich Karkonoszach

3. Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce dydaktycznej w środkowych Karkonoszach

4. Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce dydaktycznej we wschodnich Karkonoszach

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem gier, zabaw i zadań terenowych dostosowanych do poziomu uczestników zajęć. Gry, zabawy i zadania terenowe połączone z podstawowym szkoleniem dotyczącym zasad bezpiecznego poruszania się po górach i udzielania pierwszej pomocy.

5.Inne dodatkowe działania które można zastosować w ramach programu:

a) wizyta w KRNAP (Czechy);
b) akcja „Sadzonka” w O.O. Śnieżka,  Szrenica lub Przełęcz;
c) akcja „Żaba” na terenie gmin karkonoskim przy współudziale szkół podstawowych i  ponadpodstawowych;
d) konkursy i plenery plastyczne, w tym także rzeźbiarstwo w glinie.

PROGRAM EDUKACYJNY „ PARK BEZ BARIER” DLA OSÓB    NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jest on realizowany przy ścisłej współpracy  z nauczycielami ze szkół  specjalnych  i liderami „Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Karkonoski Park Narodowy dla osób niepełnosprawnych dostosował:
- szlak do Wodospadu Szklarki na którym jest możliwość prowadzenia  bezpiecznych i skutecznych zajęć terenowych,
- szlak czarny i czerwony od górnej stacji wyciągu na Kopę do schroniska „Śląski Dom” (niedostosowane są jeszcze stacja wyciągu i schronisko).
W ramach współpracy transgranicznej korzystamy również z podobnych  obiektów  w KRNAP  (Czechy). Program składa się z trzech części, które w sposób bezpieczny i skuteczny pozwalają osobom niepełnosprawnym zapoznać  się z karkonoską przyrodą. Można zrealizować wszystkie trzy części lub jedną. Każda część daje możliwość zapoznania się z przyrodą Paku w zakresie podstawowym  lub szczegółowym.
 

1. Prelekcja o Karkonoskim Parku Narodowym  lub Karkonoszach.

2. Zajęcia terenowe na wybranej ścieżce dydaktycznej.
W zależności od typu  i zakresu niepełnosprawności uczestników zajęć wybieramy ścieżkę spełniającą wymogi bezpieczeństwa i możliwości zastosowania zadań gier i zabaw terenowych dla osób niepełnosprawnych.
3. Zajęcia w jednym z Ośrodków KPN  połączone z wyjściem w teren.
 

PROGRAM EDUKACYJNY  „KARKONOSKA ZIMA”

Jest realizowany w okresie zimowym. Program  składa się z dwóch wariantów zajęć:

1. Prelekcja o Karkonoskim Parku Narodowym i zajęcia terenowe  z wykorzystaniem rakiet śnieżnych.
Dla grupy chętnych (20 osób) zapewniamy kije i rakiety śnieżne.
 
2. Prelekcja o Karkonoskim Parku Narodowym i zajęcia terenowe za wykorzystaniem nart .
 
Drugi wariant jest związany z umiejętnością bezpiecznego sprawnego i skutecznego poruszania się na nartach. Umiejętności te są najpierw sprawdzane przez pracowników Parku. Po zakwalifikowaniu się do zajęć terenowych na nartach, zajęcia są  prowadzone przez dwóch pracowników edukacyjnych z grupą do 10 osób. Zajęcia takie mogą być realizowane przy dobrych warunkach pogodowych i terenowych. 


PROGRAM EDUKACYJNY „PARK MINI ALE MAXI”

1. Prezentacja multimedialna o Karkonoskim Parku Narodowym

2. Zajęcia terenowe, na jednej ze ścieżek dydaktycznych lub w pobliżu ośrodka edukacyjnego

Program ten jest realizowany głównie dla grup, które przyjeżdżają  z daleka na jeden dzień w Karkonosze i nie ma możliwości kolejnego spotkania.
 
 
Przykładowe tematy zajęć edukacyjnych:
 • Niezwykłe właściwości minerałów.
 • Skalne tajemnice Karkonoszy
 • Wszystko o lawinach w Karkonoszach
 • Biomonitoring wody
 • Drugie życie drzewa
 • Klimatyczne Karkonosze
 • Obserwacje przyrodnicze 
 • Rośliny i zwierzęta Karkonoszy
 • Porosty jako bioindykatory...i wiele, wiele innych: do uzgodnienia z zainteresowanymi. Wychodząc naprzeciwko potrzebom naszych młodszych i starszych Gości bardzo chętnie realizujemy zajęcia na „zamówione”, wcześniej uzgodnione tematy.

Umawianie zajęć

Pracownikiem odpowiedzialnym za harmonogram zajęć jest starszy specjalista do spraw edukacji -Leszek Skrętkowicz. Należy zadzwonić na podany niżej nr telefonu, uzgodnić termin i formę zajęć.
Telefon: 514 607 308 lub (075) 717 21 24 w/. 24
Po uzgodnieniu terminu trzeba potwierdzić pisemnie udział w zajęciach, najlepiej drogą elektroniczną na adres: leszek.skretkowicz@kpnmab.pl; stabaka@wp.pl.