rozmiar tekstu

Książka adresowa

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 196, e-mail: sekretariat(at)kpnmab.pl

Dyrekcja KPN

+48 75 7553348
+48 75 6099111
+48 75 6099113 (fax)  
sekretariat(at)kpnmab.pl
Dr Andrzej Raj - Dyrektor    andrzej.raj(at)kpnmab.pl
Przemysław Tołoknow - Zastępca dyrektora parku    przemyslaw.toloknow(at)kpnmab.pl
Natasza Kopaszewska - Główny Księgowy    natasza.kopaszewska(at)kpnmab.pl

Straż Parku

Bogumił Kotowski - Komendant Straży Parku +48 75 6099145  bogumil.kotowski(at)kpnmab.pl
Piotr Chilewski - Z-ca Komendanta +48 75 6099146  piotr.chilewski(at)kpnmab.pl

Dział Ochrony Przyrody

Dariusz Kuś - zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody +48 75 7556244  dariusz.kus(at)kpnmab.pl
Zespół ochrony przyrody
   
Roman Rąpała - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556244  roman.rapala(at)kpnmab.pl
Stacja Monitoringowo-Badawcza
   
Marek Dobrowolski - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556244  marek.dobrowolski(at)kpnmab.pl

Krzysztof Krakowski - Kierownik Stacji Bazowej ZMŚP "Karkonosze" - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody

+48 75 7556244 krzysztof.krakowski(at)kpnmab.pl
Karkonoski Bank Genów
   
Patrycja Rachwalska - Specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556243 patrycja.rachwalska(at)kpnmab.pl

Dział Udostępniania Parku

Monika Rusztecka Rodziewicz - Gł. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 6099133  monika.rusztecka(at)kpnmab.pl

Dział Edukacji

Karolina Dobrowolska- Martini - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody +48 514607295 karolina.martini(at)kpnmab.pl
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN
   
Anna Szwałek - Kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej +48 725607200 anna.szwalek(at)kpnmab.pl
Centrum Informacyjne KPN
   
Żaklina Antczak-Raj - Kierownik pracowni naukowo-edukacyjnej +48 607177637 zaklina.antczak(at)kpnmab.pl
Centrum Muzealno-Edukacyjne Pałac Sobieszów
Justyna Wierzchucka - Gł. specjalista +48 75 6099101
+48 514607303
justyna.wierzchucka(at)kpnmab.pl
Redakcja czasopisma "Karkonosze"
Barbara Wieniawska - Raj - Sekretarz redakcji +48 75 6099102 wieniawska(at)kpnmab.pl

Zespół dS. SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

Zygmunt Jała - Kierownik zespołu ds. GIS +48 75 6099138 zygmunt.jala(at)kpnmab.pl

 Dział administracyjny

Anna Róg - Kierownik działu +48 75 6099126  anna.rog(at)kpnmab.pl
Stanowiska ds. kadrowych
  kadry(at)kpnmab.pl
Paulina Bartnik - Starszy specjalista ds. kadr +48 75 6099141 paulina.bartnik(at)kpnmab.pl

Obwody ochronne

Krzysztof Bisaga - Nadleśniczy

+48 75 6099160
+48 514 607 291

 krzysztof.bisaga(at)kpnmab.pl
Cezary Seńkowski - Konserwator O.O. Śnieżka +48 514 607 311  sniezka(at)kpnmab.pl
Dariusz Żmurko - Konserwator O.O. Przełęcz +48 514 607 294  przelecz(at)kpnmab.pl
Roman Błaszczyk - Konserwator O.O. Szrenica +48 514 607 296  szrenica(at)kpnmab.pl

CENTRUM PRZYRODNICZO-EDUKACYJNE PAŁAC SOBIESZÓW

Recepcja +48 75 6099100  cpe(at)kpnmab.pl