rozmiar tekstu

Książka adresowa

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23, e-mail: sekretariat(at)kpnmab.pl

Dyrekcja KPN

+48 75 7553348
+48 75 7553726
+48 75 7553348 w. 13 (fax)  
sekretariat(at)kpnmab.pl
Dr Andrzej Raj - Dyrektor    sekretariat(at)kpnmab.pl
Przemysław Tołoknow - Zastępca Dyrektora ds. ochrony przyrody    toloknow(at)kpnmab.pl
Hanna Nitka - Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych    hannanitka(at)kpnmab.pl
Ada Kulczyk - Główny Księgowy    ada.kulczyk(at)kpnmab.pl

Dział Ochrony Przyrody

Dariusz Kuś - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7553348 w.23  darekkus(at)kpnmab.pl
Zespół ochrony przyrody
   
Roman Rąpała - Gł. specjalista ds. ochrony orzyrody +48 75 7553348 w.19  karkonosz(at)kpnmab.pl
Stacja Monitoringowo-Badawcza
   
Marek Dobrowolski - Gł. specjalista ds. ochrony przyrody +48 75 7556244  marek.dobrowolski(at)kpnmab.pl

Krzysztof Krakowski - Kierownik Stacji Bazowej ZMŚP "Karkonosze" - St. specjalista ds. ochrony przyrody

+48 75 7556244 krzysztof.krakowski(at)kpnmab.pl
Karkonoski Bank Genów
   
Marta Kroczek - Kierownik Szkółki Leśnej +48 75 7556243 marta.kroczek(at)kpnmab.pl

Dział Udostępniania Parku

Monika Rusztecka - Gł. specjalista ds. udostępniania Parku +48 75 7553348 w.23  monika.rusztecka(at)kpnmab.pl

Dział Edukacji

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN
   
Sabina Tabaka - Kierownik Ośrodka edukacyjno - muzealnego +48 75 7172124 w.35 sabina.tabaka(at)kpnmab.pl
Centrum Informacyjne KPN
   
Anna Walusiak - Starszy specjalista ds. edukacji +48 514607299 anna.walusiak(at)kpnmab.pl
Centrum Muzealno-Edukacyjne Pałac Sobieszów
Justyna Wierzchucka - St. specjalista +48 75 7553348 w.26
+48 514607303
justyna.wierzchucka(at)kpnmab.pl
Redakcja czasopisma "Karkonosze"
Barbara Wieniawska - Raj - Sekretarz redakcji +48 75 7553348 w.22 wieniawska(at)kpnmab.pl

Zespół dS. SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

Zygmunt Jała - Kierownik zespołu ds. GIS +48 75 7553348 w.17 zygmuntjala(at)kpnmab.pl

 Dział administracyjny

Anna Róg - Kierownik działu +48 75 7553348 w.16  anna.rog(at)kpnmab.pl
Stanowiska ds. kadrowych
  kadry(at)kpnmab.pl
Anna Kras - Specjalista ds. kadr +48 75 755 37 26 w. 22 anna.kras(at)kpnmab.pl

Straż Parku

Włodzimierz Zieliński - Komendant Straży Parku +48 75 7553348 w.24  strazkpn(at)kpnmab.pl
Piotr Chilewski - Z-ca Komendanta Straży Parku +48 75 7553348 w.24  strazkpn(at)kpnmab.pl

Obwody ochronne

Krzysztof Bisaga - Nadleśniczy

+48 75 7553348 w.30
+48 514 607 291

 krzysztof.bisaga(at)kpnmab.pl
Cezary Seńkowski - Konserwator O.O. Śnieżka +48 514 607 311  sniezka(at)kpnmab.pl
Dariusz Żmurko - Konserwator O.O. Przełęcz +48 514 607 294  ooprzelecz(at)kpnmab.pl
Roman Błaszczyk - Konserwator O.O. Szrenica +48 514 607 296  szrenica(at)kpnmab.pl