Historia ochrony

Ochrona przyrody przed II wojną światową

Już w XIX wieku zauważono konieczność podjęcia kroków w kierunku ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt, których zasoby wyraźnie ubożały.
Początek XX wieku przyniósł efekty tych działań – w 1923 roku utworzono pierwszy obszar chroniony obejmujący Śnieżne Kotły i Czarny Kocioł Jagniątkowski, a w 1933 roku Karkonosze uznano obszarem ochrony roślin i utworzono pierwsze państwowe rezerwaty przyrody – Kocioł Łomniczki, Kotły Wielkiego i Małego Stawu, Śnieżne Kotły i Czarny Kocioł. Granitowe skałki zostały zaś pomnikami przyrody.

Powstanie KPN

Po roku 1945, karkonoskie ziemie zostały przejęte przez administracje polską i na nowo wyznaczone zostały rezerwaty przyrody. Pierwszym z nich był „Góra Chojnik”. Wyznaczanie kolejnych rezerwatów przez profesorów botaniki Uniwersytetu Poznańskiego – Adama Wodziczkę i Zygmunta Czubińskiego przyniosło ideę utworzenia parku narodowego, który po polskiej stronie miałby obejmować cały  obszar Karkonoszy o powierzchni ponad 20 tys ha. Pomysł poparło również grono profestorów Uniwersytetu Wrocławskiego - Stefan Macka, Stanisław Tołpa i Kazimierz Sembrat. To ich starania przyczyniły się do powzięcia w 1948 r. przez Państwową Radę Ochrony Przyrody, uchwały, aby utworzyć pierwszy w Sudetach park narodowy. 
Po stronie czeskiej trwały już wtedy ruchy mające na celu stworzenie przygranicznego parku, toteż postulowano by i polska strona posiadała bliźniaczą instutucję.
Pierwszy projekt parku zaproponowany przez Dyrekcję Lasów Państwowych Okregu Wrocławskiego pojawił się w 1956r. 
Zaledwie rok po tym wydarzeniu pod kierownictwem Tadeusza Kaempfa (późniejszego dyrektora parku) przedstawiono kolejne opracowanie obejmujące wcześniej nie uwzględnione tereny - północnego stoku Szrenicy wraz z wąwozem i wodospadem Kamieńczyka, wzgórza Chojnik i wodospadu Szklarki. 
Ostatecznie Karkonoski Park Narodowy powołano w 1959 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.01.1959r. Obszar parku obejmował powierzchnię jedynie 5,5 tys ha (co było czterokrotnie mniejszym obszarem niż pierwotnie zabiegano).
Granice parku zostały wytycznone w oparciu o drogi i ścieżki, nie zaś o naturalne jednostki fizjograficzne, co utrudniało realizację skutecznej ochrony przyrody. Kolejnym ciężarem na nowo powstałym obszarze chronionym, był brak otuliny.
 

Zmiany zasiegu stref ochronnych i otuliny

Dopiero w 1996 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.05.1996 r, wyznaczona została strefa otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego o powierzchni 11 200 ha i obejmująca tereny leśne administrowane przez nadleśnictwa: Szklarska Poręba, Śnieżka i Kamienna Góra.
Kolejne ruchy o powiększenie obszaru parku rozpoczęły się w 2007 roku. Było to trudne i długie działania, ponieważ wymagły zgody lokalnych samorządów. Na taki ruch zgodziła się tylko gmina Jelenia Góra. Z dniem 1 stycznia 2016 roku, wdrożone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2015 r. powiększające obszar parku o 371 ha, a obszar otliny do 13 093ha. Włączone w obszar chroniony fragmenty terenu między Jagniątkowem, a Górą Chojnik są miejscem występowania bogatych lasów liścisastych i mieszanych, które zamieszkuja m.in. puchacze i bieliki.