rozmiar tekstu

Domek Myśliwski

Wyobraź sobie...

Wyobraź sobie przyjemne trzaskanie drewna w kominku, dochodzące z niego ciepło, które delikatnie łagodzi Twoje zmęczenie górską wędrówką. I las sobie wyobraź, świerkowy, przetykany jarzębiną, który za parę kroków ustępuje miejsca kosodrzewinie, która wspina się coraz wyżej i wyżej, niknąc gdzieś na krawędzi ścian polodowcowego kotła. Oglądasz ten las przez okienko małego, drewnianego domku, gdzie latem koi Cię miły chłód, jesienią zaś i zimą przytula kominkowe ciepło. Nie chciałbyś spędzić tu trochę czasu? Zasiedzieć się? Uważaj jednak, bo nie chce się stąd wychodzić. Zwłaszcza, że to nie jest zwykły domek. To Domek Myśliwski, który stanął ok. 1924 r. jako przyczółek myśliwych łowiących w karkonoskich lasach m.in. jelenie. Dawny właściciel tych terenów hrabia Schaffgotsch musiał przecież mieć w tych ostępach jakąś godną siebie i swego zajęcia przystań. 

Filmy, prelekcje, zajęcia

Dzisiaj można tu obejrzeć przepiękne filmy przyrodnicze nie tylko o Karkonoszach, wysłuchać prelekcji przyrodniczych, uczestniczyć w dotyczących tematu zajęciach dydaktycznych i pogadankach, jak i nabyć mapy oraz przewodniki poświęcone Karkonoszom, ale i ogólnie Sudetom, zwłaszcza Sudetom Zachodnim. Na miejscu można także otrzymać szereg darmowych wydawnictw edukacyjnych, które najczęściej stanowią nagrody w zajęciach, jakie się tutaj odbywają. Takie zajęcia czasem stanowią jedynie krótki przerywnik w pieszej wędrówce, a czasem są składową warsztatów edukacyjnych trwających zwykle dwa dni. W Domku znajduje się bowiem 14 miejsc noclegowych (dwa pokoje 6-osobowe oraz jeden 2-osobowy), które przeznaczone są dla osób prowadzących badania naukowe na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz właśnie dla uczestników wspomnianych warsztatów. By umówić zajęcia należy zadzwonić na numer 607177637 lub 514607299 i zapytać o taką możliwość w określonym terminie. Podobnie, jeśli chodzi o grupowe odwiedziny w Domku, których celem jest obejrzenie filmu czy uczestnictwo w prelekcji.

Łyk historii

A co działo się tutaj kiedyś? 
Gdy w 1959 roku utworzono Karkonoski Park Narodowy w Domku powstała Stacja Badawczo-Doświadczalna KPN prowadząca m.in. obserwacje fenologiczne. Potem, z inicjatywy Akademickiego Klubu Turystycznego, Zrzeszenie Studentów Polskich wydzierżawiło budynek uruchamiając tu w 1964 roku schronisko akademickie. W latach 1966-1976 przeprowadzono tu szereg remontów, budynek zelektryfikowano, zainstalowano centralne ogrzewanie, przebudowano część sypialną, zbudowano nowe ujęcie wody. Dalsze prace modernizacyjne doprowadziły do powstania drogi dojazdowej i drewutni. Domek Myśliwski był w tym czasie ważnym ośrodkiem krzewienia wiedzy przyrodniczej o Karkonoszach (działał tu klub „Arnika”), był miejscem organizacji kursów przewodnickich, pokazów ratownictwa górskiego, aktywności grupy Straży Ochrony Przyrody. Z początkiem lat 80 XX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać, przestał istnieć Akademicki Klub Turystyczny, rozproszyli się związani z nim ludzie, zniknęły z Domku materialne ślady ich działalności. Dzisiaj jednak obsługujący obiekt pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego robią wszystko, by swoją pracą tam wpisać się w chlubną tradycję tego miejsca. Od 2000 do 2008 roku Domek Myśliwski pełnił funkcję Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego, w który każdy turysta mógł się zatrzymać i zaczerpnąć informacji na temat przyrody Karkonoszy lub uzyskać informacje turystyczne od pracowników KPN. W roku 2009 ze środków WFOSiGW we Wrocławiu oraz NFOSiGW przeprowadzona pełną modernizację obiektu, której celem było dostosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnej. Wykonano min. termomodernizację oraz oczyszczalnię ścieków. Spośród zakupionego sprzętu, można wymienić: lornetki, binokulary, mikroskop, rakiety śnieżne.

Oferta zajęć edukacyjnych

Oferta edukacyjna Domku Myśliwskiego skierowana jest do grup zorganizowanych, w szczególności - grup szkolnych, jak również do turystów indywidualnych i obejmuje:

1. Projekcję filmów o Karkonoszach
W dniach otwarcia ośrodka wyświetlane są filmy przyrodnicze. Wyjątek stanowią dni, kiedy w Domku Myśliwskim odbywają się zajęcia dydaktyczne. Informacje o wszelkich zmianach organizacji pracy ośrodka uzyskają Państwo pod numerem tel. 607177637 lub 514607299. Każdy seans trwa od 15 do 60 minut. Filmy wyświetlane są zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych liczących maksymalnie do 30 osób.
2. Prelekcje multimedialne
Tematyka prelekcji dotyczy karkonoskiej przyrody. Skierowane są one do szerokiego grona odbiorców – małych, indywidualnych grup turystów (minimum od 5 osób), zorganizowanych grup dzieci i młodzieży oraz dorosłych (maksymalnie do 25 osób), po wcześniejszym ustaleniu terminu.
3. Zajęcia dydaktyczne odbywające się w ośrodku i okolicy
Zajęcia składają się z dwóch części:
- pierwsza – obejmuje zapoznanie z wybranym zagadnieniem poprzez obejrzenie filmu, prezentację multimedialną lub pogadankę,
- druga – zespołowa praca uczestników zajęć w oparciu o specjalnie opracowane karty pracy, gry, zabawy, które przeprowadzane są w zależności od warunków pogodowych w Domku Myśliwskim lub w terenie, czyli najbliższej okolicy ośrodka.

Przykładowe tematy zajęć:

- Piętra klimatyczne a piętra roślinne w Karkonoszach; charakterystyczne cechy klimatu górskiego na przykładzie Karkonoszy.
- Zagrożenie lawinowe w Karkonoszach. Bezpieczeństwo w górach.
- Polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy; lodowce górskie i widoczne dziś efekty ich działalności na przykładzie Kotła Wielkiego i Małego Stawu.
- Torfowiska Karkonoszy; specyfika obszaru torfowiskowego.
- Klęska ekologiczna w Karkonoszach; drugie życie „martwego” drzewa.
Wymienione propozycje tematyczne dostosowywane są do wieku danej grupy. Nauczyciele lub opiekunowie biorą aktywny udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego i zobowiązani są do wykonywania jego poleceń.

Jak tutaj dotrzeć?

Domek Myśliwski jako jeden z obiektów edukacyjnych KPN, stanowi dzisiaj najwyżej usytuowany w Parku (1158 m n.p.m.) ośrodek, w którym wszyscy chętni mogą uzyskać fachową wiedzę przyrodniczą dotyczącą Karkonoszy. Można tu dotrzeć z Karpacza Górnego niebieskim szlakiem turystycznym biegnącym przy świątyni Wang przez Polanę (ok. 1,5 godziny marszu) lub zielonym szlakiem turystycznym (Drogą Bronka Czecha) z okolicy wyciągu krzesełkowego na Kopę, prowadzącym przez Dolinę Pląsawy na Polanę, a następnie szlakiem niebieskim (ok. 2 godziny wędrówki).

Godziny otwarcia

od lipca do sierpnia - od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00
w czerwcu i wrześniu  - od wtorku do niedzieli od 10.00 do 15.00
pozostałe miesiące - od piątku do niedzieli od 10:00 do 15:00
Nieczynny: cały listopad,  w dniach 24-26 grudnia oraz 1 i 6 stycznia

Serdecznie zapraszamy! Ponoć sam Duch Gór wyjątkowo lubi tu zaglądać, robiąc to niepostrzeżenie przemieniony w wiatr albo owoce jarzębiny:)