rozmiar tekstu

Deklaracja dostępności strony internetowej Karkonoskiego Parku Narodowego

Karkonoski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej kpnmab.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2017.01.01.
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2017.08.06.

Stan dostępności cyfrowej
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Niedostępne elementy i treści
 
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
 • Elementy multimedialne starsze niż 01 lipca 2015 są niedostępne,
 • Treści udostępniane na stronie starsze niż 18 kwietnia 2021 mogą być niedostępne,
Przygotowanie deklaracji dostępnosci
 
Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.12.09.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Wszelkie problemy wynikające z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, można zgłaszać panu Łukaszowi Drążkowskiemu, mailowo - lukasz.drazkowski@kpnmab.pl lub telefonicznie +48 75 7553348 wew. 29

W zgłoszeniu proszę podać:
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.
​Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, zostaną Państwo o tym poinformowani. Zostaną Państwo również poinformowani o sposobie poprawy zgłoszonych błędów oraz ustalony zostanie nowy termin realizacji poprawy błędów, nie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępności cyfrowej strony internetowej, lub treści w Państwa zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 
Dostępność architektoniczna

Budynek Dyrekcji Przy ul. Chałubińskiego 23 w Jeleniej Górze
Dyrekcja Parku ma siedzibę w budynku wybudowanym przez II wojna światową, pięcio- kondygnacyjnym, który nie posiada udogodnień do poruszania się pomiędzy kondygnacjami dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. W 2022 roku planowane jest przeniesienie obsługi administracyjnej dyrekcji parku do nowego obiektu, który jest wyposażony w windę i jest dostępny komunikacyjnie.
- budynek nie jest dostosowany po potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami (brak możliwości poruszania się między piętrami, brak możliwości dotarcia do wszystkich pomieszczeń w budynku),
- obiekt nie jest dostosowany o potrzeb osób z wadami wzroku i z wadami słuchu (brak oznaczeń umożliwiających nawigację wewnątrz budynku w szczególności osobom  z wadami wzroku lub słuchu, brak tabliczek w alfabecie Braille’a),
- brak możliwości zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami,
- brak wyznaczonych miejsc parkingowych,
- dostęp do budynku niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- brak dostępu do toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak możliwości obsługi w języku migowym,
- inne osoby ze szczególnymi potrzebami, np. kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi, seniorzy – wszyscy traktowani sią na równi, nie ma żadnych udogodnień dla tych osób, np. brak kącika dla dzieci itp.
Istnieje możliwość dotarcia do sekretariatu na parterze Budynku Dyrekcji osoby z niepełnosprawnościami przy pomocy osoby  towarzyszącej oraz istnieje możliwość załatwienia większości spraw zdalnie. W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt i umówienie spotkania. W okresie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 istnieją szczególne przesłanki do obsługi zdalnej interesantów.


Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu
Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego mieści się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Parter budynku dostępny jest dla osób ze szczególnymi potrzebami – nie ma progów, korytarz jest szeroki, jest jedna toaleta dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się sala główna, gdzie można podziwiać panoramy z różnych punktów Karkonoszy, charakterystyczne formy terenu wschodnich Karkonoszy na trójwymiarowym modelu dotykowym i obejrzeć animacje o ich powstawaniu (dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących), a także zobaczyć „na żywo” karkonoskie minerały. Obok znajduje się sala warsztatowa, gdzie turyści mogą obejrzeć pod binokularami karkonoskie zioła i minerały – miejsca dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Pierwsze piętro budynku, gdzie znajdują się pokoje biurowe i pomieszczenia socjalne, nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi ze względu na schody i brak windy/ platformy dla wózków inwalidzkich.
Przy CI KPN znajduje się Ogród ziół i krzewów karkonoskich, po którym można spacerować i oglądać rośliny. Ścieżki w ogrodzie wyłożone są żwirem, więc nie ma możliwości poruszania się po ogrodzie na wózkach inwalidzkich.
CI KPN znajduje się na terenie parku narodowego, możliwy jest dojazd samochodem osobowym, jednak wymaga to uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora KPN. Samochodem można zjechać na dolny parking przy samym ośrodku. Parking wyłożony jest żwirem, a dojście do ośrodka płytami granitowymi. Dojazd do CI KPN może być niemożliwy zimą ze względu na warunki atmosferyczne, duże ilości śniegu.


Domek Myśliwski
Domek Myśliwski pełnił funkcję Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego i stanowi dzisiaj najwyżej usytuowany w Parku (1158 m n.p.m.) ośrodek, w którym wszyscy chętni mogą uzyskać fachową wiedzę przyrodniczą dotyczącą Karkonoszy od pracowników KPN. Można tu dotrzeć z Karpacza Górnego niebieskim szlakiem turystycznym biegnącym przy świątyni Wang przez Polanę (ok. 1,5 godziny marszu) lub zielonym szlakiem turystycznym (Drogą Bronka Czecha) z okolicy wyciągu krzesełkowego na Kopę, prowadzącym przez Dolinę Pląsawy na Polanę, a następnie szlakiem niebieskim (ok. 2 godziny wędrówki). Ze względu na swoje położenie wysoko w górach sam budynek i otoczenie (dojście do budynku) nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego  przy ul. Okrzei 28 w Szklarskiej Porębie
jest obiektem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych:
 1. Na zewnątrz:
Na zewnątrz obiektu mamy mini - ścieżkę dostosowaną m.in.  dla wózków inwalidzkich  o długości 100m. Są przy niej pulpity obrotowe o polskich parkach narodowych, „cmentarzyk śmieci”,  drewniane tablice i o wymarłych i zagrożonych gatunkach zwierząt w Karkonoszach,  boks edukacyjny „Karkonoskie zgaduj – zgadula”.
 1. Wewnątrz:
 1. Parter: cała ekspozycja „Wirtualne Karkonosze” ( Sala Główna,  Hol  i  Sala Rezerwatu Biosfery MaB) są dostosowane dla osób o różnym typie niepełnosprawności.
  - Sali Głównej : 8 boksów edukacyjnych,  których kształt , rozmieszczenie informacji i elektronika  są tak ustawione, że może z nich korzystać zarówno  osoba na wózku inwalidzkim,  o kulach jak i pełnosprawni ruchowo zwiedzający.  Można tutaj uzyskać podstawowe informacje o  atrakcjach przyrodniczych  Karkonoszy w postaci  kotłów polodowcowych, torfowisk, lasów, flory , fauny,  geologii, klimatu.
  -  Hol:  punkt obsługi turysty, w którym można się zaopatrzyć w mapy, przewodniki, pamiątki, uzyskać informacje o aktualnych warunkach pogodowych i zapoznać się z planszą „Zanim wyruszysz w góry” traktującą o zasadach bezpiecznego poruszania się w górach.
 -  Sala Rezerwatu Biosfery  MaB:   makieta DOTYKOWA ( przystosowana także dla osób niewidomych i niedowidzących) obejmującą polską i czeską część Karkonoszy (KPN/KRNAP). Na makiecie znajduje się 12 przycisków, wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na dużym ekranie panoramy z wybranego miejsca. Dodatkowa makieta wyposażona jest w specjalny panel, który umożliwia prezentację 50 panoram z polskiej i czeskiej części Karkonoszy w czterech porach roku. 
Ekspozycję mogą także zwiedzać samodzielnie osoby niedosłyszące – dostępne są dla tej grupy odbiorców specjalne audio przewodniki.
 1. Pierwsze  piętro Centrum dostępne jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki zainstalowanej specjalnej windzie. Pracownie:  plastyczna,  terenowa z mikroskopami i sala projekcyjna są dostępne także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 W KCEE od wielu lat prowadzone są zajęcia edukacyjne, szkolenia i warsztaty zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i  dla kadr które z takimi osobami pracują. Obiekt jest wykorzystywany przez cały rok jako miejsce spotkań,  ale też jako baza do zajęć terenowych które są podstawą naszej edukacji ekologicznej. Zimą, po uzgodnieniu prowadzimy np. zajęcia na rakietach śnieżnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród społeczności osób starszych i niepełnosprawnych.