rozmiar tekstu

Dane przestrzenne i ich udostępnianie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych w postaci zasobów kartograficznych, baz danych geograficznych oraz warstw informacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego reguluje Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 roku. Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie zasad Udostępniania zasobu kartograficznego, baz danych geograficznych oraz warstw informacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego. Wniosek o udostępnienie znajduje się w zakładce "Do Pobrania".