rozmiar tekstu

30.04.2021 OSTATNIE PRACE PRZY BUDYNKU PAŁACU

Na zewnątrz Pałacu widać jeszcze zmiany – otynkowana i pomalowana została weranda, a na cokole położono ostatnią warstwę hydrofobową, której pomalowanie zakończy prace przy ścianach zewnętrznych. Przy głównym wejściu do Pałacu wykonujemy podbudowę pod podjazd dla osób korzystających z wózków. Ostatnie prace trwają też wewnątrz budynku – montaż osprzętu elektrycznego, prace malarskie oraz drobne prace z kamiennymi detalami na klatce schodowej. Dokończyć trzeba jeszcze rewitalizację kartuszy herbowych w portalu wejściowym od strony południowej. W sali kominkowej misternie ułożony parkiet drewniany zostanie jeszcze przeszlifowany i polakierowany