rozmiar tekstu

22.04.2022 Z WIZYTĄ W MAŁEJ STAJNI

Wpadła do nas z wizytą dr Agnieszka Gąsior, dyrektorka Muzeum Śląskiego w Görlitz będącego naszym partnerem w projekcie „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” z programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Cieszymy się, że mogliśmy pochwalić się efektami dotychczasowych prac, przede wszystkim odrestaurowanym budynkiem Małej Stajni. Wiedzę i doświadczenie związane z adaptacją zabytkowych obiektów na nowe cele czerpaliśmy właśnie od naszych koleżanek i kolegów z Muzeum Śląskiego. Koordynatorka projektu, Justyna Wierzchucka omówiła postępy w realizacji zadań projektowych i zaplanowały razem z dr Agnieszką Gąsior najbliższe działania oraz spotkania przedstawicieli naszych instytucji.